Moksliniai tiriamieji darbaiBankauskienė, I., Jonutytė, I., Leonienė, V., Merfeldaitė, O., Petruškevičiūtė, A., Prakapas, R., Valantiejienė, S., ir kt. (2009). Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa mokinių tėvams: metodinės rekomendacijos mokyklų ir globos įstaigų vadovams, pedagogams, specialistams. Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Dačiulytė, R., Dromantienė, L., Indrašienė, V., Merfeldaitė, O., Nefas, S., Penkauskienė, D., Prakapas, R., Railienė, A. (2013). Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo Lietuvoje būklė ir plėtros galimybės: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Dudaitė, J., Januškevičiūtė, A., Prakapas, R., Virbalienė, R., Žibėnienė, G. (2015). Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: mokslo studija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Dudaitė, J., Prakapas, R. (2014) Interaktyviosios mokymo priemonės ugdymo procese. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Indrašienė, V., Žibėnienė, G. (2014). Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas: vadovėlis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Jančaitytė, R., Valavičienė, N., Augutienė, R., Prakapas, R. (2009). Tarpkultūrinės kompetencijos didinimas bei įvairovės valdymo gebėjimų stiprinimas: projektas „Supratimo link“. Vilnius: Tarptautinė migracijos organizacija.

Kairienė, B. (2013). Agresyvaus tėvų elgesio su savo vaikais prevencijos prielaidos: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Urbanovič, J., Navickaitė, J. (2016). Lyderystė autonomiškoje mokykloje: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.

Žibėnienė, G., Virbalienė, R., Merfeldaitė, O., Pivorienė, J., Indrašienė, V., Prakapas, R., Barkauskaitė Lukšienė, Ž., et al. (2014). Social education: current problems and perspectives. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
Su minimais darbais galima susipažinti MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto Pedagogikos kabinete arba MRU bibliotekoje.