Teisės aktai

SU VIEŠAISIAIS PIRKIMAIS SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Nacionaliniai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (nuo 2017 m. liepos 1 d.).
Kiti su viešaisiais pirkimais susiję teisės aktai.

Vidaus teisės aktai:

Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 1I-231 patvirtinta Viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir atlikimo Mykolo Romerio universitete tvarka (lietuvių kalba – ; anglų kalba – ).
Mykolo Romerio universiteto rektoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 1I-250 patvirtintos Paraiškos atlikti viešąjį pirkimą ir Pirkimo užduoties formos .