Prašymai

 • Administracijai, aptarnaujantiems bei ūkio darbuotojams:

  • prašymas priimti į darbą 
  • prašymas priimtį į darbą (pagal terminuotą darbo sutartį, pvz.: vaiko priežiūros atostogų metu ir pan.) 
  • prašymas perkelti į kitas pareigas 
  • prašymas priimti papildomoms pareigoms  
  • prašymas pratęsti darbo sutartį
  • prie prašymų pateikiami dokumentai
 • Mokslo pedagoginiam personalui:

  • prašymas dalyvauti konkurse   
  • prašymas priimti į darbą (mokslo metams)   
  • prašymas perkelti (pakeisti darbo sutarties sąlygas) 
  • prašymas priimti papildomoms pareigoms
  • prašymas pratęsti darbo sutartį 
  • prie prašymų pateikiami dokumentai
 • Bendri:

  • prašymas komandiruoti
  • prašymas suteikti kasmetines atostogas  
  • prašymas suteikti nepanaudotas kasmetines atostogas 
  • prašymas suteikti tikslines (mokymosi) atostogas
  • prašymas suteikti vaiko priežiūros atostogas
  • prašymas atleisti iš užimamų pareigų (darbo) 
  • prašymas pakeisti pavardę   
  • prašymas suteikti papildomą poilsio dieną
  • prašymas leisti neatvykti į darbą administracijos sutikimu 
  • prašymas suteikti tėvystės atostogas

 • Prašymai išduoti pažymas:

 • Susipažinkite - Rektoriaus įsakymas dėl dokumentų, susijusių su pareiškėjo asmeniu , išdavimo ir informacijos teikimo tvarkos 

  • apie einamas pareigas 
  • apie darbo laiką
  • apie mokslinio pedagoginio darbo stažą
  • apie darbo stažą
 • Įmokos (įkainiai) už Mykolo Romerio universiteto išduodamas pažymas (Įmokos pervedamos į Mykolo Romerio universiteto sąskaitą Nr.LT857300010002492590, Swedbank AB), SWIFT KODAS HABALT22

          Pretendentų dėstytojų pareigoms anketos:

  • anketa MRU profesoriaus pareigoms
  • anketa MRU profesoriaus pareigoms (praeitą semestrą nedirbusiems MRU)     
  • anketa MRU docento pareigoms     
  • anketa MRU docento pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU)   
  • anketa MRU lektoriaus pareigoms     
  • anketa MRU lektoriaus pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU) 
  • anketa MRU asistento pareigoms    
  • anketa MRU asistento pareigoms(praeitą semestrą nedirbusiems MRU)