Laipsnį suteikiančios ir nesuteikiančios studijų programos


Universitete vykdomos laipsnį suteikiančios pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopų ir laipsnio nesuteikiančios studijų programos:
- Siūlomų studijų programų sąrašas
- Informacija apie studijų programas, studijų dalykų aprašai

Įstojusieji į Universiteto bakalauro studijas gali rinktis gretutinės krypties (šakos) studijų programas:
- Kas yra getutinės krypties studijos?
- Siūlomų studijų programų sąrašas 
- Informacija apie studijų programas, studijų dalykų aprašai

Studijos Universitete vykdomos pagal Universiteto senato patvirtintas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas bei akredituotas studijų programas, akreditacijos pagrindas — išorinio programos vertinimo išvados.
- Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (www.aikos.smm.lt) registruotų Universiteto studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai