Skaitmeninės studijos universitete

Kodėl universitete studijos skaitmeninamos?

Skaitmeninės studijos universitete yra  integrali viso studijų proceso dalis –  skaitmeninių studijų priemonės naudojamos nuo 2003 m. Jau daugiau nei dešimtmetį sėkmingai naudojama virtuali mokymosi aplinka. Ji pritaikyta universiteto poreikiams ir yra sukurta atvirojo kodo programinės įrangos „Moodle“ pagrindu. Taip pat naudojama vaizdo konferencijų transliavimo ir įrašymo įranga. Skaitmeninėms studijoms vykdyti pritaikyta ir universiteto infrastruktūra. Skaitmeninių studijų priemonių naudojimas leidžia didinti studijų prieinamumą ir lankstumą, studijas individualizuoti, gerinti studijų kokybę, nes studentai ir klausytojai aprūpinti internetu prieinamais mokymosi ištekliais, naudojami atvirieji mokymosi ištekliai, užtikrinamas efektyvus grįžtamasis ryšys apie studentų studijų rezultatus.

Kaip vykdomos skaitmeninės studijos?

Kiekvieną semestrą virtualioje studijų aplinkoje visiems to semestro studijų dalykams sukuriamos virtualios auditorijos. Jose studentams ir klausytojams internetu yra prieinama kiekvieno dalyko dėstytojo pateikiama tiksli ir išsami studijų informacija, studijų medžiagos paketai skaitmeniniu formatu, gali būti pateikiami savikontrolės testai, tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų užduotys, paskaitų vaizdo įrašai. Taip pat virtualioje mokymosi aplinkoje studentams organizuojamos individualios bei grupinės konsultacijos, paskiriant realųjį konsultacijų laiką arba naudojant įvairias nuotolinio konsultavimo priemones (forumai, žinutės ir pan.). Čia vykdomi tarpiniai atsiskaitymai, egzaminuojama, organizuojamos kitos studijų veiklos bei pateikiamas darbų vertinimas. Kiekvienas dėstytojas ir studentai bei klausytojai turi savo paskyras virtualioje mokymosi aplinkoje, kurios pasiekiamos naudojant individualius vieningo prisijungimo prie universiteto skaitmeninių išteklių duomenis.

Skaitmeninės priemonės leidžia studijuoti nuotoliniu būdu

Aštuonių studijų programų ištęstinių studijų studentai, kurie studijuoja mišriuoju (nuotoliniu) būdu vykdomose studijų programose, jei jie negali atvykti į universitetą dalyvauti užsiėmimuose, prisijungę prie virtualios mokymosi aplinkos, gali stebėti tiesiogiai iš auditorijų  transliuojamas paskaitas arba vėliau peržiūrėti paskaitų įrašus, dalyvauti tiesiogiai transliuojamuose seminariniuose užsiėmimuose, atlikti užduotis, konsultuotis su dėstytojais. Paskaitų vaizdo įrašus gali peržiūrėti ne tik minėtų aštuonių studijų programų ištęstinių studijų studentai, bet ir šių programų nuolatinių studijų studentai. Studijas mišriuoju (nuotoliniu) būdu dažniausiai renkasi tie studentai, kurie dėl darbo, šeimos ar kitų priežasčių negali dalyvauti tradiciniuose auditoriniuose užsiėmimuose, bet gali skirti laiko studijoms kitu jiems patogiu metu. Daugiau informacijos apie programas, kuriose galima studijuoti nuotoliniu būdu, rasite čia).