Norintiems studijuoti


Programos, kurias galima studijuoti mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu)


Nuo 2014 – 2015 mokslo metų septynios ištęstinių studijų programos vykdomos iš dalies nuotoliniu būdu, t.y. taikomas mišrusis studijų realizavimo būdas.
Universitete yra naudojama virtuali mokymosi aplinka Moodle, kurioje studijų dalykų aplinkose dėstytojai pateikia mokymosi medžiagą, įvairias užduotis, testus ar naudoja kitokias interaktyvias priemones.

Virtualioje studijų aplinkoje studentai:
Ištęstinių studijų programos, kurias galima studijuoti mišriuoju būdu:

Bakalauro studijų programos       

TEISĖ
TEISĖ IR MUITINĖS VEIKLA
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Magistrantūros studijų programos

FINANSŲ VALDYMAS
MEDIACIJA
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Daugiau informacijos apie priėmimą į šias ištęstines bakalauro studijų  programas rasite čia, o į magistrantūros – čia.