Norintiems studijuoti


Programos, kurias galima studijuoti mišriuoju (iš dalies nuotoliniu būdu)


Nuo 2014 – 2015 mokslo metų septynios ištęstinių studijų programos vykdomos iš dalies nuotoliniu būdu, t.y. taikomas mišrusis studijų realizavimo būdas.
Universitete yra naudojama virtuali mokymosi aplinka Moodle, kurioje studijų dalykų aplinkose dėstytojai pateikia mokymosi medžiagą, įvairias užduotis, testus ar naudoja kitokias interaktyvias priemones.

Virtualioje studijų aplinkoje studentai:
  • gali naudotis paskaitų įrašais, kuriuos gali peržiūrėti bet kuriuo jiems patogiu metu. Jau dabar sukauptas nemažas paskaitų įrašų archyvas, kuris vis papildomas naujais įrašais;
  • turi galimybę dalyvauti paskaitose ne tik auditorijose, bet ir nuotoliniu būdu. Didžioji dalis studijų dalykų paskaitų ar seminarų (priklausomai nuo dalyko pobūdžio) yra transliuojama internetu. Studentai gali prisijungti prie internetinės vaizdo konferencijos ir dalyvauti paskaitoje ar seminare;
  • gali mokytis iš elektroninių vadovėlių, kurie yra Moodle aplinkoje;
  • laiko egzaminus nuotoliniu būdu, kai dėl svarbių priežasčių nėra galimybės atvykti į universitetą.
Ištęstinių studijų programos, kurias galima studijuoti mišriuoju būdu:

Bakalauro studijų programos       

TEISĖ
TEISĖ IR MUITINĖS VEIKLA
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Magistrantūros studijų programos

FINANSŲ VALDYMAS
MEDIACIJA
VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS

Daugiau informacijos apie priėmimą į šias ištęstines bakalauro studijų  programas rasite čia, o į magistrantūros – čia.