Perkvalifikavimas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE
SUDAROMOS GALIMYBĖS STOTI Į PERKVALIFIKAVIMO STUDIJAS


Siūlome rinktis perkvalifikavimo studijų programas:

Studijų programos pavadinimas

Suteikiamas laipsnis / kvalifikacija

Kur kreiptis?

40-60 kreditų
tęstinės socialinio darbo
programos studijos *

Socialinio darbuotojo kvalifikacija
(šios studijos yra laipsnio
nesuteikiančios)

  Socialinių technologijų fakultetas
  Tel.: (8 5) 271 4711
  El. p.: stf@mruni.eu

60 kreditų
laipsnio nesuteikianti
studijų programa
,,
PEDAGOGIKA“ **

Pedagogo kvalifikacija
(šios studijos yra laipsnio
nesuteikiančios)

 Socialinių technologijų fakultetas
 Tel. (8 5) 271 4711
 El. p.: stf@mruni.eu

* Studijų trukmė: 1 metai. Į studijas priimami asmenys, turintys universitetinį socialinių mokslų (40 kreditų) arba ne socialinių mokslų (60 kreditų) išsilavinimą.

** Studijų trukmė: 1 metai. Yra papildomos sąlygos stojantiesiems.


Susisiekite ir mes surasime abiems pusėms optimaliausią sprendimą!