Kvalifikacijos tobulinimas

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS
ORGANIZUOJA ĮVAIRIUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIUS
(Kvalifikacijos tobulinimo kursai, seminarai ir pan. renginiai)

I. Lektoriai
Kvalifikacijos tobulinimo seminarus veda aukštą kvalifikaciją ir praktinę patirtį turintys Mykolo Romerio universiteto dėstytojai.

II. Tikslinės grupės Kvalifikacijos tobulinimo seminarai skirti:
- privačių ir valstybinių organizacijų vadovams bei darbuotojams;
- valstybės tarnautojamsIšsamiau apie mokymo programas valstybės tarnautojams, nes Mykolo Romerio universitetas įtrauktas į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą, patvirtintą vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
- pavienių asmenų grupėms;
- visiems, norintiems praplėsti savo žinias, įgyti ar kelti kvalifikaciją.

III. Trukmė
Įvairios trukmės mokymai. Esant poreikiui, kvalifikacijos tobulinimo seminarų trukmė derinama pagal užsakovo poreikius.

IV. Vieta
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai vyksta Mykolo Romerio universiteto arba užsakovo patalpose.

V. Pažymėjimai
Kvalifikacijos tobulinimo seminarų dalyviams išduodamas nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis išklausytą kvalifikacijos tobulinimo kursą ir kreditų skaičių.

VI. Temos
Kvalifikacijos tobulinimo seminarai vyksta pagal jau parengtas bendrąsias ir specializuotas mokymo programas. Esant poreikiui, mokymo programas sudarome pagal užsakovo (juridinių asmenų ar asmenų grupių) pageidavimus bei darbo specifiką. Mykolo Romerio universiteto siūlomos kvalifikacijos tobulinimo kryptys: Administracinė teisė ir procesas, Aplinkos apsaugos politika, Bankininkystė ir investicijo, Baudžiamoji teisė ir procesas, Bendravimas ir psichologija, Bioteisė, Civilinė ir komercinė teisė, Civilinė ir komercinė teisė bei civilinis procesas, Civilinė teisė ir procesas, Darbo teisė ir socialinė sauga, Derybų menas, Eismo saugumas, Etiketas ir protokolas, Finansai, Informacinės technologijos ir elektroninė erdvė, Karjeros valdymas, Komandinis darbas, Kompiuterinis raštingumas, Konfliktų valdymas, Kritinis mąstymas, Laiko valdymas, Motyvacija, Muitai ir procedūros, Politikos mokslai, Rinkodara, Socialinė politika, Socialinis darbas, Susirinkimų valdymas, Sveikatos politika ir administravimas, Sveikatos sauga, Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė, Teisės filosofija ir istorija, Užsienio kalbos, Vadovavimas, lyderystė, Verslas, Verslo teisė, Viešasis administravimas, Viešasis sektorius, Viešieji pirkimai ir kitos.

VII. Adresai ir telefonai
Maloniai prašome kreiptis į Mykolo Romerio universiteto PASLAUGŲ PARDAVIMO CENTRĄ.


Susisiekite ir mes surasime abiems pusėms optimaliausią sprendimą!