Tęstinės studijos

ORGANIZUOJAME TĘSTINES STUDIJAS ASMENIMS, SIEKIANTIEMS PERSIKVALIFIKUOTI, TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ AR ĮGYTI PAPILDOMŲ KOMPETENCIJŲ

Tęstinės studijos:
Baigus tęstinių studijų programas, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas, liudijantis įgytą kvalifikaciją ar kompetencijas bei kreditų skaičių.