Dalinės studijos

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETE
SUDAROMOS SĄLYGOS
STUDIJUOTI ATSKIRUS STUDIJŲ DALYKUS AR MODULIUSI. Dalinės studijos - galimybė studijuoti atskirus studijų dalykus ir „susirinkti“ savo studijų programą.
  • registruotis gali asmenys, su Mykolo Romerio universitetu sudarę studento arba klausytojo sutartį;
  • rezultatai įvertinami ir patvirtinami studijų pažymėjimu;
  • gali būti organizuojamos nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu, panaudojant elektroninę studijų aplinką (informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir internetu pagrįstą universitetinę studijų aplinką).
  • skatinant studijų tarptautiškumą, studentai gali vykti dalinių studijų į kitų šalių aukštąsias mokyklas pagal tarptautines, tarpžinybines, tarpuniversitetines ir kitas bendradarbiavimo sutartis bei studentų mainų programas. Išsamiau
II. Adresai ir telefonai
Dėl išsamesnės informacijos ir/ar priėmimo prašome kreiptis į Mykolo Romerio universiteto fakultetą/institutą atitinkamai pagal Jūsų pageidaujamą(-as) dalinių studijų programą(-as).

Susisiekite ir mes surasime abiems pusėms optimalų sprendimą!