Apie mus

Pagrindinės Akademinių reikalų centro veiklos kryptys

  • Teikti siūlymus studijų procesui tobulinti; koordinuoti fakultetų/institutų studijų kokybės užtikrinimo procesą, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimą ir pripažinimą, studijų formavimą ir savianalizę; koordinuoti studentų atstovybės veiklą, susijusią su studijų kokybės grįžtamuoju ryšiu;
  • Apibendrinti studijų planavimą ir apskaitą;
  • Palaikyti ryšius su šalies ir užsienio aukštosiomis mokyklomis, valstybinėmis įstaigomis studijų, specialistų rengimo, perkvalifikavimo, neformaliojo ir savaiminio mokymosi pripažinimo, kvalifikacijos kėlimo klausimais;
  • Koordinuoti fakultetų/institutų veiklą, palaikant ryšius su Universiteto absolventais.