Teisė ir valstybės sienos apsauga

 
Studijų programos kryptis - Teisė
Valstybinis kodas612M90002
Suteikiama kvalifikacija – Teisės bakalauras
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.,
ištęstinės studijos (sesijomis) - 5 m.


Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur,
ištęstinės studijos - 476 Eur.
Dalykai konkursiniam balui
Istorija Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Matematika arba Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas:  nuolatinėsištęstinės


P
rogramos paskirtis - rengti kvalifikuotus teisės specialistus, kurie vykdydami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų funkcijas, sugebėtų įgyvendinti Europos Sąjungos ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant valstybės sienos apsaugos tarnybų struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą.

Programa skirta asmenims, siekiantiems tapti A lygio valstybės tarnautojais valstybės sienos apsaugos padaliniuose, kituose Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose bei institucijose, veikiančiose nacionalinio saugumo srityje.

Asmuo, įgijęs teisės bakalauro (teisės ir valstybės sienos pasaugos programos) kvalifikaciją, turėtų:

  • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti informaciją, valstybės sienos apsaugos klausimais, bendradarbiauti, atlikti tyrimus ir tobulinti valstybės sienos apsaugos tarnybos darbo praktiką
  • žinoti plėtotės ir prevencijos projektus, nacionalinio saugumo užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo metodus mokėti dirbti atsakingai, planuoti, organizuoti savo darbą, efektyviai empatiškai bendrauti su kolegomis ir kitais asmenimis

Baigus studijų programą, mokymąsi galima tęsti teisės, teisės ir valstybės sienos apsaugos, teisės ir valdymo, teisės ir policijos veiklos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Už programą atsakinga Valstybės sienos apsaugos katedros vedėja Danguolė Seniutienė, dirbanti šioje srityje beveik dešimtmetį. Programoje dėsto kelių dešimčių metų patirtį valstybės sienos apsaugos srityje turintys pareigūnai, taip pat dėstytojai iš užsienio: iš Rezeknės aukštosios mokyklos, Latvija, Pasieniečių koledžo, Latvija, Valstybinio policininkų rengimo instituto (Prancūzija).

* Stojant į nuolatines studijas reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos). Plačiau