Teisė ir policijos veikla

 
Studijų programos kryptis - Teisė
Valstybinis kodas - 612M90005
Suteikiama kvalifikacija – Teisės bakalauras
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.

Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur.
Dalykai konkursiniam balui
Istorija Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Matematika arba Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas:  nuolatinės

Programos paskirtis - rengti policijos įstaigoms kvalifikuotus vidurinės ir aukštesniosios grandies specialistus, kurie suvoktų bendrą Europos Sąjungos, nacionalinės valstybinės ir visuomeninės santvarkos, viešosios tvarkos ir saugumo, nusikalstamumo užkardymo, prevencinės veiklos, eismo saugumo ir kitų policijai priklausančių veiklos sričių sistemą, žinotų savo – kaip policijos organizacijos nario – statusą ir gebėtų atlikti profesinės kompetencijos ribose policijos pareigūnams numatytas funkcijas ir vykdyti jiems pavestas užduotis.

Absolventams, baigusiems teisės ir policijos veiklos programą, suteikiama teisė eiti A lygio pareigas vidaus reikalų statutinėse įstaigose bei dirbti teisininko darbą įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose.

Baigus studijų programą mokymąsi galima tęsti teisės ir policijos veiklos, teisės, teisės ir valdymo bei kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.

Už programą atsakinga Policijos veiklos katedros vedėja Ingrida Kairienė, turinti beveik dešimties metų akademinio darbo patirtį. Programoje dėsto Policijos departamento, vyriausiųjų policijos komisariatų pareigūnai. Programoje dalyvauja svečiai iš Vokietijos (2014 m. pavasario semestrą programoje viešėjo studentai ir dėstytojai iš įvairių šios šalies policijos pareigūnų rengimo aukštųjų mokyklų) bei kiti Erasmus akademinio mobilumo dėstytojai (is Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Kroatijos ir kitų šalių). Taip pat šios programos studentai viešėjo įvairiose policijos pajėgų rengimo aukštojo mokslo institucijose Vokietijoje.

Reikalingi papildomi dokumentai (siuntimas iš vidaus reikalų įstaigos Plačiau )

Stojant į teisės ir policijos veiklos studijų programą, reikia pateikti prašymą gauti siuntimui. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami elektroniniu būdu, naudojantis skelbiama informacija tinklapyje stokipolicija.lt . Jei atitiksite policijos pareigūnui keliamus reikalavimus, gausite siuntimą į Centrinę medicinos ekspertų komisiją (toliau – CMEK, Žygimantų g. 8, Vilniuje), kur turėsite pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai.