Teisė ir ikiteisminis procesasStudijų programos kryptis - Teisė
Valstybinis kodas - 612M90008
Suteikiama kvalifikacija – Teisės bakalauras
Studijų trukmė:
nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.

Semestro studijų kaina (2017 m.):
nuolatinės studijos - 680 Eur.
 Dalykai konkursiniam balui
Istorija Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
Matematika arba Informacinės technologijos (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .

Detalus studijų programos aprašas:  nuolatinėsištęstinės

Programos paskirtis - studijų programa Teisė ir ikiteisminis procesas - skirta rengti ikiteisminio tyrimo įstaigoms aukštos kvalifikacijos nusikalstamų veikų atskleidimo ir tyrimo specialistus, turinčius būtiniausių žinių ir kompetencijų, siejamų su ikiteisminio tyrimo įstaigų vykdomu ikiteisminio tyrimo užtikrinimu; ikiteisminio tyrimo vadybos ir kitais organizaciniais gebėjimais, būtinais dirbant ikiteisminį tyrimą atliekančiose įstaigose bei kitose institucijose, užtikrinant aukštą profesinį lygį teisinėje sistemoje.

Programa siekiama užtikrinti efektyvų būsimų specialistų asmeninį tobulėjimą, sudaryti sąlygas tapti specialistais, galinčiais dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose, ar užsiimti privačia detektyvine veikla.
Busimieji ikiteisminio tyrimo specialistai studijuoja bendrus universitetinius dalykus ir daugelį specialiųjų dalykų (Kriminalistika, Teismo medicina ir psichiatrija, Žvalgybinės veiklos pagrindai, Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos, Duomenų rinkimo taktika, Specialios žinios ikiteisminiame tyrime, Teisinė psichologija, Ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimas, Atskirų nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas ir kt. dalykus).
Sėkmingai baigę šią studijų programą, absolventai galės dirbti ikiteisminio tyrimo įstaigose, ir kitose teisėsaugos institucijose, įvykdę tų įstaigų ir institucijų keliamus papildomus ir būtinus reikalavimus įsidarbinamumui, taip pat dirbti teisininko darbą įvairiose valstybinėse ar privačiose institucijose. Absolventai galės tęsti studijas teisės ir kitų socialinių mokslų sričių magistratūros (2 pakopos) programose.

Už programą atsakinga prof. dr. Birutė Pranevičienė, kurios akademinio darbo patirtis - 22 metai, monografijų ir daugelio straipsnių autorė, CEPOL mainų, Frontex programos dėstytoja, tarptautinių projektų vykdytoja. Programoje dirba pareigūnai, advokatai, teisėjai. Programose taip pat dėsto atvykstantys dėstytojai iš užsienio – Maribor universiteto (Slovėnija), Estijos saugumo akademijos (Estija), Kriminologijos universiteto (Prancūzija).