Fakulteto mokslinių tyrimų kryptysVSF bendruomenės mokslinių interesų kryptys lokalizuotos MRU mokslinių tyrimų krypčių kontekste, akcentuojant tyrimus visuomenės saugumo aspektais nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.

Mokslo kavinės renginiai

Mokslo renginiai Lietuvoje ir pasaulyje