Apie katedrą


Adresas: V. Putvinskio g. 70 LT-44211 Kaunas
Kab.: IV-405

Vedėja: Prof. dr. Birutė Pranevičienė
Kab.: IV-401
Tel.: (8 37) 303 655
El. p.: praneviciene@mruni.eu

Katedros mokslinis pedagoginis personalas

Dėstytojų konsultacijų laikas 2017/2018 s.m. rudens semestras