Studijų programų komitetai

Informacija studijų programų komitetams galima rasti čia: https://moodle.mruni.eu/course/view.php?id=2669