Studijų programų išorinio kokybės įvertinimo ir akreditavimo rezultatai

NR.

STUDIJŲ SRITIS

STUDIJŲ KRYPČIŲ GRUPĖ

STUDIJŲ KRYPTIS (ŠAKA)

VALSTYBINIS KODAS

STUDIJŲ PROGRAMA,

PROGRAMOS DĖSTYMO KALBA

SUTEIKIAMAS KVALIFIKACINIS LAIPSNIS IR/AR PROFESINĖ KVALIFIKACIJA

FAKULTETAS [FACULTY]

INSTITUCIJA, ATLIKUSI IŠORINĮ ĮVERTINIMĄ*

PASKUTINIOJO IŠORINIO KOKYBĖS ĮVERTINIMO IŠVADA

SPRENDIMAS DĖL AKREDITAVIMO

** AKREDITACIJA IKI

STUDIJŲ FORMA (TRUKMĖ METAIS),

BAIGUS STUDIJAS LIETUVIŲ K.

BAIGUS STUDIJAS ANGLŲ K.

STUDIJOS LIETUVIŲ K.

STUDIJOS ANGLŲ K.

1.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

612M90003

TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės bakalauras

-

TF

 

- AHPGS

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

Akredituoti 6 metams

Pagal MRU 2014-11-10 , Nr. 1SN-18 ruošiamasi išoriniam vertinimui

 

2011-09-12, Nr. 1-01-108 Akredituota 6 metams

2017-12-31

N/I (3,5/5)

2.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

612M90006

TEISĖ IR VALDYMAS

Lietuvių k.

Teisės bakalauras

-

TF

-

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 AHPGS

 


Pagal MRU 2014-11-10 , Nr. 1SN-18 ruošiamasi išoriniam vertinimui

 

Akredituoti 6 metams
2011-09-12, Nr. 1-01-108 Akredituota 6 metams

2017-12-31

N/I (3,5/5)

3.          

Socialiniai mokslai

Teisė

(Law)

Teisė

(Law)

621M90011

TEISĖ (LAW) <Baudžiamoji teisė ir kriminologija <Tarptautinė teisė

<Civilinė teisė (Civil Law) <Civilinė justicija <Tarptautinė žmogaus, vartotojų, intelektinės nuosavybės apsauga

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 

 

 

 

AHPGS

Pagal MRU 2014-11-10 , Nr. 1SN-18 ruošiamasi išoriniam vertinimui

 

 

Akredituoti 6 metams

2011-09-12, Nr. 1-01-108

 

 

 

 

 

 

Akredituota 6 metams

2017-12-31

N/I

(1,5/2)

4.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90022

VIEŠOJI TEISĖ

 

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

-

 

 

 

AHPGS

-

 

 

 

Akredituoti 6 metams (To accredit for 6 years)

Pagal MRU 2014-11-10 , Nr. 1SN-18 prašoma SKVC dėl akred.term. pratęs. 3 m.be išor. vert., nes yra studij.stud.

2011-09-12, Nr. 1-01-108 Akredituota 6 metams

2017-12-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2014-11-10 , Nr. 1SN-18)

N/I

(1,5/2)

5.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90009

ADMINISTRACINĖ TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

“Evalag”

-

 

 

 

SKVC

-

-

Akredituoti 6 metams: (I) ; (II).

-

Akredituoti (To accredit)

-

-

2014-11-11, Nr. SV6-59 Akredituota 6 metams [Accredited for 6 years]

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

2007-11-05, Nr. ISAK-2124 Akredituota

2007-02-19, Nr. ISAK-225

2000-06-16, Nr. 831

2020-08-31

N/I

(1,5/2)

6.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90010

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ

 

Lietuvių k. / anglų k.

Teisės magistras

Teisės magistras

TF

TF

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 

 

AHPGS

 

 

 

 

 

Akredituoti 6 metams

2011-09-12, Nr. 1-01-108

 

 

 

Akredituota 6 metams

2017-12-31

N/I

(1,5/2)

7.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90006

DARBO IR SOCIALINIO APRŪPINIMO TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

AHPGS

Akredituoti 6 metams

2013-06-11, Nr. SV6-43 Akredituota 6 metams

2019-08-31

N/I

(1,5/2)

8.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90014

TARPTAUTINĖ ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

-

-

SKVC

-

-

-

Registruoti ir akredituoti

 

2013-12-20, Nr. SV6-76 Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

 

2007-02-19, Nr. ISAK-225

2002-06-14, Nr. 1093

2015-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N/I

(1,5/2)

9.          

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90015

TARPTAUTINĖ JŪRŲ TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

-

AHPGS

-

Akredituoti 6 metams

2014-06-05, Nr. SV6-33 Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo (Ši nuostata įsigalioja nuo 2017-08-30, t. y. pasibaigus studijų programos akreditavimo terminui)

 

2011-08-30, Nr. 1-01-104 Akredituota 6 metams

2019-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2014-04-17, Nr. 1SN-40)

2017-08-29

N/I

(1,5/2)

10.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90016

BIOTEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

AHPGS

-

SKVC

Akredituoti 6 metams

 

 

Registruoti ir akredituoti

2014-05-28, Nr. SV6-30 Akredituota 6 metams

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams (2005-02-08, Nr.ISAK-183 Įregistruota ir akredituota

2020-08-31

N/I

(1,5/2)

11.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

628M90018

Jungtinė studijų programa TARPTAUTINĖ TEISĖ

 

Anglų k.

-

Teisės magistras

-

TF

-

-

SKVC

-

-

Registruoti ir akredituoti

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams  

2007-02-19, Nr. ISAK-225

2005-07-29, Nr.ISAK-1630 Įregistruota ir akredituota

2014-12-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N

(2)

12.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90031

TARPTAUTINĖ TEISĖ

Anglų k.

-

Teisės magistras

-

TF

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 

 

 

 

 

SKVC

 

 

Pagal MRU 2014-04-17, Nr. 1SN-40 ruošiamasi išoriniam vertinimui  

 

 

 

 

Registruoti ir akredituoti 3 metams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-06-17, Nr. SV6-45 Akredituota 3 metams

2016-08-31

N

(2)

 

13.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90003

FINANSŲ TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

“Evalag”

-

SKVC

Akredituoti 6 metams

-

Registruoti ir akredituoti

2014-11-11, Nr. SV6-59 Akredituota 6 metams 2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

2020-08-31

N/I

(1,5/2)

 

14.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90002

INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

-

-

SKVC

-

-

Registruoti ir akredituoti

2013-12-20, Nr. SV6-76 (2014-04-04, Nr. SV6-17 redakcija) Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

2006-03-06, Nr.ISAK-410 Įregistruota ir akredituota

2016-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N/I

(1,5/2)

 

15.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90004

PARLAMENTO TEISĖ IR VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJOS

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

-

-

-

SKVC

-

-

-

Registruoti ir akredituoti

2013-12-20, Nr. SV6-76 (2014-04-04, Nr. SV6-17 redakcija) Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams 2007-06-05, Nr. ISAK-1100

2006-10-17, Nr. ISAK-1993 Įregistruota ir akredituota

2016-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N/I

(1,5/2)

16.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

Teisė

 

621M90019

TRANSPORTO TEISĖ

Lietuvių k.  

Teisės magistras

-

TF

-

- SKVC

- Registruoti ir akredituoti

2013-12-20, Nr. SV6-76 (2014-04-04, Nr. SV6-17 redakcija) Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo 2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

2007-07-26, Nr. ISAK-1562 Įregistruota ir akredituota

2016-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N/I

(1,5/2)

 

17.        

Socialiniai mokslai

Teisė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teisė

 

621M90020

EUROPOS VERSLO TEISĖ

 

Anglų k.

-

Teisės magistras

-

TF

-

-

SKVC

-

-

-

Registruoti ir akredituoti -

2013-12-20, Nr. SV6-76 (2014-04-04, Nr. SV6-17 redakcija) Akreditacijos terminas pratęstas 2 metams be išorinio vertinimo 2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams 2009-04-06, Nr. ISAK-674 Įregistruota ir akredituota

MRU 2008-03-31, Nr. 1SN-40

2016-08-31 (baigiama vykdyti pagal MRU 2013-12-03, Nr. 1SN-14)

N/I

(1,5/2)

18.        

 

Teisė

 

Teisė

 

621M90005

VERSLO TEISĖ

Lietuvių k.

Teisės magistras

-

TF

-

“Evalag”

-

SKVC

Akredituoti 6 metams

-

Registruoti ir akredituoti

2014-11-11, Nr. SV6-59 Akredituota 6 metams

2009-08-17, Nr.1-73 Akredituota 6 metams

2007-02-19, Nr. ISAK-225 Įregistruota ir akredituota

2020-08-31

N/I

(1,5/2)

19.        

 

Teisė

 

Teisė

 

621M90025

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖ IR VALDYMAS

 

Anglų k.

-

Teisės magistras (dviejų diplomų: MRU ir Monteskje-Bordo IV universitetas, Prancūzija)

-

TF

AHPGS

SKVC

-

Akredituoti 6 metams

Registruoti ir akredituoti 3 metams (

-

2014-05-28, Nr. SV6-30 Akredituota 6 metams

2011-06-22, Nr. 1-01-84 Įregistruota ir akredituota 3 metams

MRU 2011-02-18, Nr. 1SN-20

 

 

 

 

2020-08-31

N/I

(1,5/2)

20.        

 

Teisė

Teisė

628M90001

EUROPOS IR TARPTAUTINĖ VERSLO TEISĖ

 

Anglų k.

 

 

Teisės magistras (jungtinio diplomo: MRU ir Savojos universitetas, Prancūzija)

 

-  TF

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 

 

 

 

SKVC

Pagal MRU 2014-04-17, Nr. 1SN-40 ruošiamasi išoriniam vertinimui

 

 

 

Registruoti ir akredituoti 3 metams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-08-21, Nr. SV6-58 Akredituota 3 metams

2016-08-31

N (2)

 

21.        

 

Teisė

 

Teisė

 

628M90002

Jungtinė studijų programa VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO TEISINIS REGULIAVIMAS IR ŽMOGAUS TEISĖS

 

Anglų k.

-

Teisės magistras (jungtinio diplomo: MRU ir Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina)

-

TF

AM kokybės vert. agen., įtraukta į EQAR

 

 

 

 

 

 

 

SKVC

Pagal MRU 2014-04-17,

Nr. 1SN-40 ruošiamasi išoriniam vertinimui

 

 

 

 

Registruoti ir akredituoti 3 metams (To register and to accredit for 3 years)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-09-17, Nr. SV6-63 Akredituota 3 metams

2016-08-31

N (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)

 

* Naujieji valstybiniai kodai – paryškinti.

** Studijų programos išorinis vertinimas – nacionalinės ir tarptautinės patirties kontekste atliekama studijų programos ir jos vykdymo kokybės analizė bei rekomendacijų studijų programai tobulinti pateikimas.
Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (toliau – SKVC) arba kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą (EQAR).

Nuo 2011-07-29 iki 2012-12-06 remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu: „9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos 3 studijų metams. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams.“

Nuo 2012-12-07 iki dabar remiantis Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo pakeitimu (2012-12-07 ŠMM įsakymu Nr. V-1682): „9. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės metais pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės.”

*** Studijų programos akreditavimas – procedūra, kurios metu įgaliota institucija teisės aktų nustatyta tvarka pripažįsta, kad studijų programa atitinka nustatytus reikalavimus.
Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota akredituojanti institucija SKVC priima sprendimą dėl ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo be išorinio vertinimo procedūros (išskyrus tam tikrus atvejus), o dėl vykdomos studijų programos akreditavimo – remdamasi išorinio vertinimo išvada.

Trumpinių reikšmės:

SKVC - Studijų kokybės vertinimo centras

AHPGS - Europos studijų kokybės agentūrų registrui (EQAR) priklausianti Sveikatos ir socialinių mokslų studijų programų akreditavimo agentūra AHPGS (Akkreditierunsagentur fur Studiengange im Breich Gesundheit und Soziales, Vokietija)