Teisė (specializacija baudžiamoji teisė ir kriminologija)
Teisės (specializacija – baudžiamoji teisė ir kriminologija) magistrantūros studijų programa pripažinta patraukliausia 2015/2016 s. m. programa MRU:

„Už gausų studijuojančių būrį, puikų profesionalių dėstytojų kolektyvą ir lyderių išugdymą.“Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacijos magistratūros studijos yra orientuotos į teisininko praktiką baudžiamosiose bylose.
Studijų metu suteikiamos aukšto lygio dalykinės teisės žinios, suformuojami įgūdžiai, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai, kurie yra būtini teisininkams, ketinantiems dirbti baudžiamosios justicijos srityje. Parengiami aukštos kvalifikacijos teisės specialistai, kurie sugeba vertinti visą teisinę sistemą ir spręsti sudėtingas įvairių teisinių sričių problemas.
Studentams, sėkmingai baigusiems Teisės (specializacija - Baudžiamoji teisė ir kriminologija) magistratūros studijų programą, suteikiamas TEISĖS MAGISTRO LAIPSNIS.

ĮGYTA KVALIFIKACIJA absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.


SPECIALYBINIŲ DALYKŲ VISUMA SUDARO UNIKALŲ IR PRASMINGĄ DERINĮ, KURIS SUTEIKIA ŠIAI SPECIALIZACIJAI IŠSKIRTINUMO:
 • Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika
 • Įrodymų teorija
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos
 • Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos
 • Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės
 • Ekspertologija
 • Viktimologija
 • Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos
 • Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas
 • Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese
 • Magistro baigiamasis darbas
STUDIJŲ TRUKMĖ
Nuolatinės studijos trunka 1,5 metų, ištęstinės studijos – 2 metus.

STUDIJŲ PROGRAMAI VADOVAUJAPROF. DR. JOLANTA ZAJANČKAUSKIENĖ
El. paštas zajan@mruni.eu, tel. 8(5) 2174584
Ateities g., 20, Vilnius, V-515 kab.

2004 m. spalio 18 d. Jolanta Zajančkauskienė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro disertaciją „Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)“ ir jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. 2012 m. gegužės 31 d. jai suteiktas Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų srities docento pedagoginis vardas. Šioje programoje prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė dėsto studijų dalyką „Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas“. Mokslininkės tyrimų sritys – baudžiamasis procesas, kuriame dalyvauja asmuo, turintis negalią, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, procesinės garantijos ir kt.


PROF. DR. OLEGAS FEDOSIUKAS
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos;
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

PROF. DR. RIMA AŽUBALYTĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė
Studijų dalykai:
Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas;
Magistro baigiamasis darbas

 
PROF. DR. VIDMANTAS EGIDIJUS KURAPKA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos;
Ekspertologija
PROF. DR. RAIMUNDAS JURKA
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Advokatas
Studijų dalykai:
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos;
Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese
PROF. DR. SNIEGUOLĖ MATULIENĖ
Teisės fakulteto prodekanė studijoms,
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė
Studijų dalykas:
Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos
PROF. DR. ROMUALDAS DRAKŠAS
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Advokatas
Studijų dalykas:
Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės