Teisė (specializacija baudžiamoji teisė ir kriminologija)


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: nuolatinės studijos (studijos paprastai vykdomos nuo 18 val.) - 1,5 m., ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Baudžiamosios teisės ir kriminologijos specializacijos magistratūros studijos yra orientuotos į teisininko praktiką baudžiamosiose bylose.
Studijų metu suteikiamos aukšto lygio dalykinės teisės žinios, suformuojami įgūdžiai, asmeniniai ir profesiniai gebėjimai, kurie yra būtini teisininkams, ketinantiems dirbti baudžiamosios justicijos srityje. Parengiami aukštos kvalifikacijos teisės specialistai, kurie sugeba vertinti visą teisinę sistemą ir spręsti sudėtingas įvairių teisinių sričių problemas.
Studentams, sėkmingai baigusiems Teisės (specializacija - Baudžiamoji teisė ir kriminologija) magistratūros studijų programą, suteikiamas TEISĖS MAGISTRO LAIPSNIS.

ĮGYTA KVALIFIKACIJA absolventui suteikia teisę įstatymų nustatyta tvarka pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti įvairaus pobūdžio teisinį darbą valstybės ir privačiose institucijose.

SPECIALYBINIŲ DALYKŲ VISUMA SUDARO UNIKALŲ IR PRASMINGĄ DERINĮ, KURIS SUTEIKIA ŠIAI SPECIALIZACIJAI IŠSKIRTINUMO:
 • Atskirų nusikalstamumo rūšių kriminologinė charakteristika
 • Įrodymų teorija
 • Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos
 • Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos
 • Nusikalstamų veikų padarymo teisinės pasekmės
 • Ekspertologija
 • Viktimologija
 • Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos
 • Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas
 • Tarptautinė baudžiamoji teisė ir bendradarbiavimas baudžiamajame procese
 • Magistro baigiamasis darbasSTUDIJŲ PROGRAMAI VADOVAUJA
PROF. DR. JOLANTA ZAJANČKAUSKIENĖ
2004 m. spalio 18 d. Jolanta Zajančkauskienė apgynė socialinių mokslų srities teisės mokslų krypties daktaro disertaciją „Baudžiamasis procesas dėl nusikalstamų veikų, kuriomis įtariami (kaltinami) asmenys su fiziniais ar psichikos trūkumais (sutrikimais)“ ir jai suteiktas daktaro mokslo laipsnis. 2012 m. gegužės 31 d. jai suteiktas Mykolo Romerio universiteto socialinių mokslų srities docento pedagoginis vardas. Šioje programoje prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė dėsto studijų dalyką „Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas“. Mokslininkės tyrimų sritys – baudžiamasis procesas, kuriame dalyvauja asmuo, turintis negalią, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas, procesinės garantijos ir kt.

PROF. DR. OLEGAS FEDOSIUKAS
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Nusikalstamų veikų kvalifikavimo teorinės ir praktinės problemos;
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

PROF. DR. RIMA AŽUBALYTĖ
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė
Studijų dalykai:
Baudžiamojo proceso ypatumai tiriant ir nagrinėjant atskirų kategorijų bylas;
Magistro baigiamasis darbas

PROF. DR. AURELIJUS GUTAUSKAS
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykas:
Ekonominių, finansinių ir elektroninėje erdvėje vykdomų nusikalstamų veikų tyrimo ir kvalifikavimo problemos

PROF. DR. VIDMANTAS EGIDIJUS KURAPKA


Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius
Studijų dalykai:
Atskirų rūšių nusikalstamų veikų kriminalistinė charakteristika ir jų tyrimo problemos;
Ekspertologija