Mediacija • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

  Detalus studijų programos aprašas


  Rinkitės perspektyvias, įdomias studijas ir skleiskime drauge mintį, kad teisininko pareiga yra kiekvienam ginčui ieškoti alternatyvių jo sprendimo būdų, padedančių nesutarimus išspręsti taikiai!

  Ar žinote, kad Lietuvoje numatoma pradėti taikyti privalomą mediaciją tam tikrose ginčų kategorijose? Tai reiškia, kad tūkstančiai ginčų prieš pasiekdami teismą turės būtų sprendžiami mediacijos būdu! Tapkite mediatoriumi ir padėkite žmonėms rasti abipusiai priimtinus sprendimus bei išvengti bylinėjimosi. Būkite pasiruošę naujovėms – sužinokite viską apie mediaciją ir kitus alternatyvius ginčų sprendimo būdus studijuodami Mediacijos programoje.

  _____________________________________________________________________________

  Šios programos tikslas - parengti teisės specialistus (derybininkus, taikintojus, mediatorius, tarpininkus, arbitrus, konsultantus), galėsiančius spręsti skirtingų sričių teisinius ginčus pažangiomis neteisminėmis priemonėmis - derybomis, neteismine ir teismine mediacija (tarpininkavimu), sutaikinimu, arbitražu.

  Reikalavimai stojantiesiems: stojantysis turi turėti universitetinį teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitų studijų sričių universitetinį bakalauro laipsnį, kurie būtų baigę papildomas vienerių metų trukmės teisės krypties studijas Mykolo Romerio universitete, bei vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.

  Programos išskirtinumas:

   1. Vienintelė studijų programa Lietuvoje, kuri rengia teisininkus-derybininkus, mediatorius, taikintojus, arbitrus.
   2. Suteikiama galimybė įgyti teisės magistro laipsnį, o svarbiausia, žinių ir įgūdžių, derinant studijas su tėvyste, neatsitraukiant nuo kasdienės profesinės veiklos, negrįžtant dėl studijų iš užsienio. 
   3. Įdomios, į praktiką orientuotos teisės studijos, jungiančios teisę ir psichologiją.
    • Užsiėmimai yra vykdomi Vilniuje auditorijose, tačiau tuo pat metu transliuojami internetu. Todėl negalintys atvykti į užsiėmimus studentai turi galimybę stebėti užsiėmimų transliacijas internete, aktyviai įsijungti į jų metu vykstančias diskusijas, praktinių užduočių vykdymą nuotoliniu būdu;
    • Užsiėmimų įrašai ir studijoms reikalinga medžiaga pateikiami studentams elektroninių studijų informacinėje sistemoje, todėl studentai juos gali peržiūrėti jiems patogiu laiku iš bet kurio pasaulio taško;
    • Užsiėmimai organizuojami patogiu studentams laiku – šeštadieniais.
    • Ne mažiau kaip 50 proc. galutinio dalyko įvertinimo sudaro kaupiamasis balas, kuriam įgyti teikiamos užduotys elektroninių studijų informacinėje sistemoje. Studentai patys planuojasi jų atlikimo laiką ir pobūdį (individualiai ar grupėse).
    • Atvykti į universitetą būtina konkretaus studijuojamo dalyko atsiskaitymo/egzamino metu (atskirais atvejais įmanoma organizuoti egzaminų laikymą nuotoliniu būdu).


    Studijų programos vadovė doc. dr. Natalija Kaminskienė
    el. p. natalijak@mruni.eu
    tel. +370 65991864    Trumpas interviu su studijų programos vadove
    Kokią mediacijos ateitį Lietuvoje įsivaizduojate?
    Teismai – tai visų mūsų teisinių ginčų chirurgai. Pašalino problemą pačiu radikaliausiu – teismo keliu – ir nėra problemos. Tačiau ne visais atvejais reikia tokio kardinalaus ir rizikingo priėjimo prie konfliktų ir nesutarimų sprendimo. Mediacija – yra švelnesnis ir labiau tausojantis būdas spręsti mūsų pačių, mūsų šeimos narių, bendradarbių ir partnerių konfliktus. Jis neardo mūsų santykių, nežlugdo pasitikėjimo vienų kitais, kadangi leidžia spręsti ginčus išsaugant santykius, įsiklausant į kito žmogaus nuomonę, situacijos matymą, ieškant ir randant išeitį iš pačios sunkiausios situacijos. Todėl mediacijos ateitį Lietuvoje aš įsivaizduoju kaip neišvengiamą, logišką ir šviesią. Tikiu, kad Lietuvoje gyvenantys žmonės yra verti geriausio, todėl verti mediacijos.

    Kuo, Jūsų nuomone, mediacijos magistrantūros studijų programa yra patraukli studentui?
    Studijų programoje Mediacija kaip niekur kitur yra galimybė pajausti, kaip teisė veikia kartu su psichologija, ne tik gauti žinias, kurių niekada nebuvote gavę bakalauro studijose, bet ir įgyti praktinius įgūdžius, kuriuos galima pritaikyti ne tik darbinėje veikloje, bet ir savo asmeniniame gyvenime. Dažnas mūsų studijų programos absolventas sako, kad po paskaitų pradėjo kitaip reaguoti į konfliktus, kitaip juos spręsti, padėjo išspręsti konfliktą šeimoje, draugams, kaimynams, klientams. Studijų programa yra orientuota į tuos, kurie ieško „kitokių” studijų, nori pradėti savarankišką mediatoriaus profesinį kelią.
     
    Kokie šios studijų programos išskirtinumai?
    Pirmas programos išskirtinumas - charizmatiška dėstytojų komanda, kurie sukūrė šią programą „iš idėjos” ir „iš visos širdies”, iš tikėjimo mediacija ir taikiu ginčų sprendimu. Jie yra mūsų pasididžiavimas ir pavyzdys visiems studentams.
    Antras programos išskirtinumas - studijuojant programoje, yra suteikiama galimybė stebėti paskaitas nuotoliniu būdu arba peržiūrėti paskaitų įrašus studentui patogiu laiku ir vietoje iš bet kurio pasaulio taško. Taip galima derinti studijas su darbu, kelionėmis, motinyste/tėvyste. Tuo pat metu visi užsiėmimai vyksta auditorijoje šeštadieniais – todėl studentai, kurie nori bendrauti su dėstytojais „akis į akį”, patenkina ir šį savo lūkestį.

    Ko palinkėtumėte ateities mediacijos magistrams?
    Tikėti, kad viskas yra įmanoma ir pasiekiama – ypatingai įdomios, naujoviškos ir turiningos teisės magistrantūros studijos.

    PROGRAMOS DĖSTYTOJAI IR JŲ DĖSTOMI DALYKAI


    Dalykas ir jo trumpas pristatymasDalyko dėstytojas ir jo trumpas pristatymas
    MEDIACIJA

    Šis dalykas yra skirtas suteikti teorinių ir praktinio pobūdžio žinių apie mediacijos sampratą ir principus, mediacijos santykius ir jų struktūrą, mediacijos procese sudarytų taikos sutarčių vykdymą, išanalizuoti pasaulio šalių praktikoje taikomos mediacijos implementavimo į skirtingas teisines sistemas schemas, valstybės vaidmenį diegiant mediaciją į teisinę sistemą, mediatoriaus teisinę (sutartinę, deliktinę, profesinę) atsakomybę teikiant mediacijos paslaugas, išvystyti asmenines savybes ir praktinius įgūdžius reikalingus mediacijos paslaugų teikimui.

    Profesorė dr. Renata Mienkowska-Norkienė    Gyvenanti Vilniuje ir Varšuvoje, dirbanti Mykolo Romerio universiteto profesore bei Varšuvos universiteto docente politikos mokslų bei taikomųjų socialinių mokslų srityje. Jos specializacija yra Europos Sąjungos teisė ir politika bei konfliktų valdymas (ypač šeimos konfliktų). Prof. Renata Mienkowska-Norkienė dirba mediatore šeimos ginčuose, yra daugiau negu 50 mokslinių publikacijų ES politikos bei konfliktų valdymo srityje autorė ir patyrusi mokymų vedėja (daugiau negu 30 įvairių mokymų – apie 300 val.). 2014 m. dr. Renata Mienkowska-Norkienė buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. vedė teisėjų ir teisėjų padėjėjų mokymus teisminės mediacijos tema. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Viena iš Mediacijos programos kūrėjų.
    ALTERNATYVUS GINČŲ SPRENDIMAS

    Lietuvoje vyraujantis ginčų sprendimo būdas -  bylinėjimasis teismuose. Tai klasikinis metodas, kurio metu šalys savo tarpusavio nesutarimus paveda spręsti nešališkam ir nepriklausomam teisėjui. Vis dėlto nuo senų laikų šiam metodui egzistuoja daug alternatyvų. Daugelis jų orientuotos į taikos tarp šalių atkūrimą, kas neabejotinai reiškia didelį jų socialinį vertingumą. Alternatyvaus ginčų sprendimo dalykas orientuotas į studento supažindinimą su visu spektru skirtingų alternatyvų teismui. Studijų metu suteikiamos galimybės praktinių užduočių pagalba palyginti tarpusavyje skirtingus ginčų sprendimo būdus, įvertinti kiekvieno jų privalumus ir trūkumus bei tinkamumą konkrečiam ginčui. Šis dalykas naudingas kiekvienam teisininkui kaip pirmoji pažintis su alternatyvoms teismui, nes suteikia kertines žinias, būtinas gilesnėms skirtingų alternatyvaus ginčų sprendimo metodų studijoms.
    Doc. dr. Agnė Tvaronavičienė    Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto direktorė, docentė, teisės mokslų daktarė. Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovės pavaduotoja. Nuo 2013 m. Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė. Nuo 2012 m. veda „Mediacijos pagrindų“, „Mediacijos šeimos ginčuose“, „Alternatyvaus ginčų sprendimo“ paskaitas bei seminarus lietuvių ir anglų kalbomis bakalauro ir magistro studijų studentams. 2013 m. išleisto vadovėlio „Mediacija“ bendraautorė, mokslinių publikacijų mediacijos ir kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų tematika autorė. Nuo 2014 m. spalio mediatorė – ekspertė projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. 2014 m. Agnė Tvaronavičienė buvo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) civiliniame procese tobulinimo darbo grupės narė. 2015 m. rugpjūčio – 2016 m. sausio mėnesiais aktyviai vedė mokymus Lietuvos Respublikos teisėjams ir teisėjų padėjėjams teisminės mediacijos tematika. Nuolat veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje.
    JURISDIKCINIS GINČŲ SPRENDIMAS

    Šis dalykas yra skirtas suteikti teorinių ir praktinių žinių apie jurisdikcinius ginčų sprendimo būdus, Lietuvos jurisdikcinių ginčų sprendimo būdų sistemą, supažindinti studentus su ginčų sprendimo teisme civiline, administracine, baudžiamąja teisena ypatumais, atskiriančiais ginčų sprendimą jurisdikciniais ir nejurisdikciniais būdais, užsienio valstybėse taikomais jurisdikciniais ginčų sprendimo būdais, jų pritaikomumu Lietuvoje.

    Lekt. dr. Darius Bolzanas    Mykolo Romerio universiteto Privatinės teisės instituto lektorius, teisės mokslų daktaras, praktikuojantis advokatas, arbitras, (teismo) mediatorius. 2003-2004 m. dirbo notarų padėjėju, 2004-2012 m. teisėjų padėjėju, vėliau skyriaus pirmininko patarėju Lietuvos apeliaciniame teisme, Klaipėdos apygardos teisme, nuo 2013 m.  advokatas.
    ATKURIAMASIS TEISINGUMAS

    Dalykas yra skirtas suteikti teorinių ir sisteminių žinių atkuriamojo teisingumo srityje, taip pat formuoti gebėjimus kompleksiškai įvertinti ir įgyvendinti atkuriamojo teisingumo koncepciją Lietuvoje. Dalyko metu studentai analizuoja šiuolaikines (alternatyvias) technologijas baudžiamosios justicijos srityje, sprendžiant nusikaltusiojo ir jo aukos konfliktus. Be to, dalyko studijų metu užsibrėžiama: išanalizuoti atkuriamojo teisingumo raidą ir paplitimą pasaulyje, susipažinti su esamais atkuriamojo teisingumo modeliais, jų veikimo principais, taikymo specifika, aptarti atkuriamojo teisingumo taikymo prielaidas ir galimybes Lietuvoje, išstudijuoti nacionalinius, tarptautinius teisės aktus, kurie reglamentuoja minėtus modelius ir kt. Taip pat numatomas atskirų gebėjimų formavimas – studentai įgyja teorinių bei praktinių žinių apie atkuriamojo teisingumo koncepciją, išmoksta savarankiškai analizuoti atskirus atkuriamojo teisingumo modelius, jų diegimo ir taikymo specifiką.


    Doc. dr. Rokas Uscila    Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto docentas. Mediatorius-teisininkas, dirbantis baudžiamosios justicijos srityje. Specializuojasi mediacijos procesų vedime teismuose, policijoje, probacijos tarnybose, taip pat bendruomenėse. 10 metų mediatoriaus patirtis, 5 metai mediatoriaus-eksperto praktika (mokymų ir supervizijų vedimas, konsultacijų, ekspertinių išvadų rengimas). Nuo 2014 m. spalio mediatorius–ekspertas projekte „Mediacijos įgyvendinimas probacijos įstaigose“. Veda mediacijos mokymus Šeštadieninėje mediacijos mokykloje. Vienas iš Mediacijos programos kūrėjų.
    DERYBOS TEISINIUOSE GINČUOSE

    Be derybų nebūtų ir mediacijos, nes mediacijos pagrindas yra – derybos. Neįsivaizduoju teisininko be išlavintų derybinių įgūdžių ir mediatoriaus be aiškaus suvokimo, pagal kokius dėsnius vyksta derybos.
    Kaip efektyviai pravesti derybas – nuo kokio pasiūlymo pradėti, kuo atsakyti į oponento pradinį pasiūlymą, kaip taisyklingai ir racionaliai daryti nuolaidas, kaip atpažinti oponentų naudojamus ir pačiam išmokti taikyti derybose derybinius „triukus“, juos neutralizuoti, išmokti suprasti oponentų derybose taikomą neverbalinę kalbą, informacijos „nutekėjimus“ – visą tai, ir ne tik, galima sužinoti dalyko Derybos teisiniuose ginčuose metu. Dalykas yra orientuotas į praktinių įgūdžių formavimą, todėl studentai yra įtraukiami į praktinių derybinių situacijų analizę ir simuliaciją.
    Doc. dr. Natalija Kaminskienė    Mykolo Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė, Teisės fakulteto Privatinės teisės instituto docentė. Advokatė nuo 2005 m., arbitrė, mediatorė.
    Specializacijos sritys – verslo ir šeimos ginčų taikus sprendimas (derybos, mediacija, arbitražas).
    Nuo 2010 m. iki dabar dėsto teisinių derybų, mediacijos ir alternatyvaus ginčų sprendimo dalykus lietuvių ir anglų kalba Mykolo Romerio universitete, nuolat veda seminarus advokatams ir advokatų padėjėjams, teisėjams, teisėjų padėjėjams, teisininkams teisinių derybų ir mediacijos temomis (virš 300 val.). 2011 m. išleido monografiją „Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas“, 2013 m. vadovėlį „Mediacija“ kartu su bendraautoriais. Yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytos Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtros koncepcijos įgyvendinimo grupės narė, nuolatinės Teisminės mediacijos komisijos narė. Šeštadieninės mediacijos mokyklos organizatorė, lektorė. Viena iš Mediacijos programos kūrėjų.
    GINČO ŠALIŲ ĮVERTINIMAS IR CHARAKTERISTIKA MEDIACIJOJE

    Teisės prishologijos dalykas. Siekiant užtikrinti tarpdiscipliniškumą, šioje studijų programoje tampa svarbus ir psichologijos aspektas. Šis dalykas yra skirtas ginčo šalių psichologinėms savybėms mediacijoje apibūdinti bei suformuoti studentų tvirtus įgūdžius įvertinant jų poveikį ginčų atsiradimui ir jo sprendimui.


    Profesorius dr. Viktoras Justickis    Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Psichologijos instituto profesorius. Lietuvos sociologas, teisininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, kriminologas, sociologas, teisės psichologas. 1964 m. baigė filologijos studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, jam suteiktas filologo kvalifikacinis laipsnis. 1977 m. Lietuvos mokslų akademijos  Filosofijos, teisės ir sociologijos institute baigė aspirantūrą, apgynė disertaciją, suteiktas sociologijos mokslų kandidato laipsnis. Nuo 1989 m. teisės mokslų daktaras.
    TARPASMENINIAI IR GRUPINIAI GINČAI

    Šio studijų dalyko tikslas suteikti studentams teorinių žinių apie ginčus viešajame ir privačiame gyvenime ir organizacijose; supažindinti su veikla, skirta įvairių tipų ginčams; padėti metodologinius pamatus tolimesnėms studijoms pagal mediacijos programą; gilinti studentų žinias apie psichologinę tarpasmeninių ginčų sampratą, apie psichologinius procesus, darančius įtaką ginčų dinamikai; gilinti studentų žinias apie tarpasmeninių ginčų sąveiką aiškinančias teorijas, analizuoti konkrečias tarpasmeninių ir grupinių ginčų situacijas, jų optimalaus sprendimo galimybes; lavinti tarpasmeninių, ir tarpgrupinių ginčų prevencijai ir konstruktyviam sprendimui reikalingus įgūdžius.


    Doc. dr. Gražina Čiuladienė


    Mykolo Romerio universiteto Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentė. Tarpkultūrinės komunikacijos ir konfliktų prevencijos ekspertė, edukologijos mokslų daktarė. Specializuojasi paauglių konfliktų srityje. Vadovėlio „Mediacija“ bendraautorė. Japonų kalbos ir kultūros žinovė.
    PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKA

    Šio dalyko tikslas – supažindinti studentus su institucijų, įstaigų, privačių tarpininkų, advokatų, notarų, antstolių, praktikuojančių taikaus ginčo sprendimo procedūras, veikla ir sudaryti galimybes paskaitų metu suteiktas teorines žinias apie mediacijos procedūras bei įgytus įgūdžius efektyviai taikyti praktikoje, taip pat formuoti taikaus ginčų sprendimo tarp privačių bei tarp privataus ir viešojo administravimo subjekto mąstymą ir kultūrą.
    Lektorius Egidijus Langys