BioteisėStudijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras (Teisės krypties)
Studijų trukmėNuolatinės studijos  - 1,5 m.
Studijų kalba     
Lietuvių  

Vienintelė specializuota teisės magistrantūros programa Baltijos šalyse!

Kodėl verta studijuoti Bioteisę?

 • Susipažinsite su teisinių santykių, kylančių biomedicinos ir, visų pirma, sveikatos priežiūros srityje, ypatumais;
 • Sužinosite, kokios teisinės problemos kyla santykiuose tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų, vaistų klinikiniuose tyrimuose, genų inžinerijoje ar kituose naujausiuose medicinos mokslų pasiekimuose;
 • Dėstytojai yra bioteisės praktikai.

PROGRAMOS VADOVAS PROF. DR. JONAS JUŠKEVIČIUS:

Kuo ypatinga Bioteisės programa?
Šiuolaikinė biomedicina yra skirtingų mokslo sričių akiratyje, todėl Bioteisės programoje teisinės žinios derinamos su medicinos ir žmogaus genetikos, bioetikos, politikos žiniomis. Studentui atskleidžiame keletą požiūrių į problemą, skatiname ieškoti savitų būdų ir priemonių jų sprendimui.
Mūsų dėstytojų kolektyve be šios srities patyrusių teisininkų, dirba žinomi biomedicinos srities mokslininkai. Tai suteikia programai tikrojo tarpšakiškumo.

Kokios Bioteisės studijų perspektyvos?
Neabejotinai, studijų metu įgytos žinios leis tapti aukštos kvalifikacijos teisės specialistais, turinčiais specialių, drįsčiau pasakyti, unikalių žinių bei gebančiais taikyti jas, sprendžiant teisines problemas ir ginčus, kylančius asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos bei kitose biomedicinos mokslų praktinio pritaikymo srityse.
Biomedicinos išsilavinimą turintiems asmenims, Bioteisės magistro studijos atveria galimybes perprasti jų profesinėje veikloje susiklostančių teisinių santykių ypatumus, išmokti spręsti sisteminio matymo reikalaujančias užduotis, kurių ypač gausu užimant administracines pareigas sveikatos priežiūros srityje.
Absolvento įgytos žinios ir įgūdžiai ypatingai vertinamos farmacijos, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros srityse, jos padės užsitikrinti išskirtinumą šiame darbo rinkos segmente.

Kuo ypatingi Bioteisės programos studentai?

Studijuoti programoje susiburia skirtingi žingeidūs žmonės. Nemažą būrį aukštąjį išsilavinimą biomedicinos srityje jau įgijusių asmenų papildo šia teisės šaka besidomintys ką tik teisės bakalauro studijas baigę studentai. Itin įdomu dirbti grupėse, kuriose drauge magistro diplomo siekia įvairaus amžiaus, profesinė patirties, veiklos ir išsilavinimo žmonės. Smagu matyti juos drauge atliekančius užduotis, besidalinančius savo žiniomis bei patyrimu.

Šios programos tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos teisininkus, turinčius specialių teisės mokslo teorinių žinių, mokslinių tyrinėjimų patirties, gebančius pritaikyti teisės mokslo žinias ir spręsti teisinio pobūdžio problemas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei kitose biomedicinos mokslų ir biotechnologijų praktinio pritaikymo srityse.


BIOTEISĖS MAGISTRO STUDIJŲ PROGRAMOS SOCIALINIAI PARTNERIAI APIE TEISININKŲ PERSPEKTYVAS SEKTORIUJE:

Aistė Sivakovaitė
Lietuvos gydytojų sąjungos sekretoriato vadovė


Asmens sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojams vis aktualesnės teisininko kompetencijos, reikalingos visų pirma dirbant administracinio pobūdžio darbą, sprendžiant ginčus, kylančius tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir pacientų, užtikrinant dalyvių apsaugą vaistų klinikiniuose tyrimuose ir t.t. Bioteisės magistro studijų programa yra būtent tokia galimybė įgyti ir naudoti praktinėje veikloje veiksmingus instrumentus.


ABSOLVENTAI APIE BIOTEISĖS PROGRAMĄ:

Elzė Maciulevičiūtė
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Tarptautinių ryšių ir komunikacijos koordinatorė


Bioteisės studijos mane žavėjo savo tarpdiscipliniškumu. Į kai kuriuos etinius aspektus teko pažvelgti kitaip. Kritinis mąstymas - vienas pagrindinių dalykų, kurį davė šios studijos.


Salomėja Dzekunskaitė
VšĮ Gerumo darbai vadovė

Bioteisės magistrantūros studijos - tai unikali galimybė Lietuvoje įgyti kokybišką teisinį išsilavinimą gilinantis į biomedicinos, sveikatos apsaugos sričių teisinį reguliavimą ir problemas. Nedvejodama pasirinkčiau šias studijas ir antrą kartą: įdomi programa, puikiai derinanti teisės, sveikatos mokslų žinias bei bioetikos įžvalgas, draugiškas dėstytojų kolektyvas ir galimybė sieti savo profesinę karjerą su šia dinamiška, dar mažai ištyrinėta ir su specialistų poreikiu susiduriančia sritimi.


Studijų metu studijuojami šie specialybės dalykai:

 • Sveikatos teisė
 • Žmogaus teisės biomedicinoje
 • Farmacijos teisė
 • Visuomenės sveikatos teisė
 • Maisto teisė
 • Biomedicininių tyrimų priežiūra
 • Teisinė atsakomybė biomedicinoje
 • Biomedicinos deontologinis reglamentavimas
 • Pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų ginčų sprendimas
 • Prokreacijos ir genų technologijų medicininiai, etiniai ir teisiniai aspektai
Reikalavimai stojantiesiems: universitetinis teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba universitetinis bakalauro laipsnis kitose srityse ir vienerių metų trukmės papildomos teisės studijos MRU bei atitikimas priėmimo į universitetą konkursinėms sąlygoms.

PAGRINDINIAI PROGRAMOS DĖSTYTOJAI:

Prof. Jonas Juškevičius apsigynė teisės krypties daktaro disertaciją Laterano universitete Romoje 2003 metais, o nuo 2004 m. dėsto MRU bei vadovauja Bioteisės magistro studijų programai. Nuo 2006 m. dėsto su biomedicinos teisinio reglamentavimo susijusius dalykus Rygos Stradinio universitete. Daugelio mokslinių publikacijų autorius. Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos ir biomedicininių tyrimų ekspertų grupės narys.
Prof. Donatas Stakišaitis yra biomedicinos mokslų habilituotas daktaras. Nuo 2005 m. MRU Teisės fakultete dėsto Biomedicininių tyrimų priežiūros dalyką. Vykdo mokslinį darbą biomedicininių tyrimų srityje. 1994-1998 m. dirbo JAV Ilinojaus ir Northwestern universitetuose. Turi ilgametės patirties atliekant vaistų klinikinių tyrimų mokslines ekspertizes, dirbant geros klinikinės praktikos inspektoriumi.
Dr. Antanas Rudzinskas - socialinių mokslų srities teisės krypties daktaras, turintis daugiau kaip 20 metų pedagoginio darbo patirtį. Nuo 2004 m. Bioteisės magistro studijų programoje dėsto Teisinės atsakomybės biomedicinoje studijų dalyką. Daugiau kaip 25 publikacijų, kuriose analizuojami įvairūs civilinės teisinės atsakomybės ir pažeistų teisių gynimo aspektai, autorius. Nuo 2007 m. -Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, todėl noriai dalinasi ir praktinio darbo patirtimi.
Prof. dr. Danielius Serapinas yra biomedicinos mokslų daktaras, genetikas, dėsto MRU ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose. Yra paskelbęs virš 50 mokslinių straipsnių. LR Sveikatos apsaugos ministerijos neetatinis genetikos specialistas konsultantas, Europos Žmogaus genetikų ir Teratologų draugijos narys. Mokslinių tyrinėjimų sritys: prenatalinė diagnostika, genotechnologijų etinis vertinimas. Bioteisės programoje dėsto Prokreacijos ir genų technologijų reglamentavimą.
Dr. Asta Šamulevičiūtė yra advokatų kontoros Tark Grunte Sutkiene advokatė. Dirbo vyriausiąja specialiste Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriuje. Tyrimų sritis: maisto teisės teorinės ir praktinės problemos; ypatingai domisi informacijos apie maistą teikimo vartotojams teisinio reguliavimo ypatumais.


Daugiau informacijos apie programą:
Programos vadovas prof. dr. Jonas Juškevičius, jjusk@mruni.eu
Informacija apie priėmimą: tel. (8 5) 2714 704 arba priemim@mruni.eu
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS