Studijų programos kryptisTeisė
Valstybinis kodas621M90009
Suteikiama kvalifikacijaTeisės magistras
Studijų trukmėIštęstinės studijos  - 2 m.
Studijų kalba    
Lietuvių  


KODĖL VERTA RINKTIS ADMINISTRACINĖS TEISĖS MAGISTRANTŪRĄ?
  • Administracinės teisės magistro programa yra unikali ir vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje;
  • Programa orientuota į valstybės tarnybą ir valstybės tarnautojus (pareigūnus), kurie rengia teisės aktų projektus, teikia administracines paslaugas, atstovauja institucijos interesus teismuose ir vykdo kitas teisinių žinių reikalaujančias funkcijas;
  • Programa parengta bendradarbiaujant su Valstybės tarnybos departamentu ir kitomis viešojo administravimo institucijomis;
  • Studijų metu susipažinsite su viešajame bei privačiame sektoriuose vykstančiais procesais ir administracinės teisės reguliavimo sistemų valdymo ypatumais; gebėsite numatyti galimas šio sektoriaus problemų sprendimo kryptis; įgysite kitas žinias bei gebėjimus, būtinus šiuolaikiniam teisininkui.
  • Programoje dėsto administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei mokslininkai.
PROGRAMOS DĖSTYTOJAI
 
Dalyko pavadinimas: Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose
Doc. dr. Andrejus Novikovas (programos vadovas) dėsto nuo 1998 m. Docentas yra daugelio mokslinių straipsnių autorius. Jo mokslinių tyrimų sritys: Administracinė teisė, Administracinis procesas, Vietos savivaldos teisė, Policijos teisė. Docentas yra skaitęs paskaitas Slovėnijos, Čekijos Latvijos aukštosiose mokyklose, nuolat veda mokymus administracinės atsakomybės bei administracinių ginčų nagrinėjimo tematika. Nuo 2012 metų verčiasi advokato praktika.
Dalyko pavadinimas: Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė
Prof. dr. Algimantas Urmonas vienas žymiausių Lietuvos administracinės teisės mokslininkų, turintis daugiau nei 30 metų dėstymo patirtį. Daugelio mokslinių straipsnių, vadovėlių, monografijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje autorius (bendraautorius). Profesorius A. Urmonas turi reikšmingą praktinę teisinio darbo Vidaus reikalų ministerijoje patirtį.
Dalyko pavadinimas: Administracinė jurisdikcija
Prof. dr. Audrius Bakaveckas turi daugiau nei 20 metų dėstymo patirtį administracinės teisės, administracinio proceso srityje. Profesorius yra daugelio mokslinių straipsnių bei kelių vadovėlių bei monografijų autorius (bendraautorius). Nuo 2009 m. iki šiol profesorius dirba Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėju.
Dalyko pavadinimas: Aplinkos apsaugos ir teritorijų planavimo administracinis teisinis reguliavimas
Prof. dr. Rasa Ragulskytė-Markovienė Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2012 m. Profesorė yra sukaupusi didelę mokslinę bei praktinę patirtį aplinkos apsaugos bei teritorijų planavimo srityje. Ji yra keliolikos mokslinių straipsnių bei vadovėlių (monografijų) autorė (bendraautorė). Nuo 2001 m. iki 2007 m. ji dirbo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, 2003 m. stažavosi Vokietijos federaliniame aplinkos fonde ir Bundestage, o nuo 2007 m. dirba Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja.
Dalyko pavadinimas: E-santykių teisinis reguliavimas
Prof. dr. Eglė Bilevičiūtė – aktyvi mokslininkė, parengusi daugiau nei 100 mokslinių publikacijų. Profesorė taip pat yra 2 vadovėlių, 3 mokslo studijų ir 2 monografijų bendraautorė. Nuo 2012 m. verčiasi advokato praktika. Jos mokslinės bei praktinės veiklos specializacija: administracinė teisė ir administracinis procesas, IT teisė, švietimo teisė, kriminalistika ir baudžiamasis procesas, civilinė teisė.
Dalyko pavadinimas: Valstybės tarnybos teisinio reguliavimo problemos
Doc. dr. Gintautas Vilkelis domisi administracinės teisės, valstybės tarnybos teisės problematika, personalo tarnybų administravimo bei elektroninės valdžios klausimais. Docentas turi didelę darbo valstybės institucijose ir valstybės tarnyboje patirtį: ėjo Seimo kanclerio, Vidaus reikalų viceministro pareigas, yra dirbęs Vyriausybės kanceliarijoje, Krašto apsaugos ministerijoje bei Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Nuolat skaito administracinės teisės ir valstybės tarnybos tematika paskaitas valstybės tarnautojams.
Dalyko pavadinimas: Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė
Doc. dr. Ieva Deviatnikovaitė aktyvi mokslininkė, publikavusi daug straipsnių Lietuvoje ir užsienyje administracinės teisės, lyginamosios administracinės teisės, Europos administracinės teisės temomis. Mokomosios knygos studentams “Administracinės teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys” autorė. I. Deviatnikovaitė 2014 m. - 2015 m. stažavosi JAV (Fulbright stipendija), kur atliko tyrimus Vašingtono valstijos universitete (Sietle).
Dalyko pavadinimas: Administracinių aktų ir sutarčių teisė
Dr. Gytis Kuncevičius Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2005 m. Nuo 2008 m. LR teisingumo ministro yra paskirtas Advokatų kvalifikacinių egzaminų komisijos nariu. Dėstytojas veda mokymus administracinės teisės ir administracinio proceso teisės temomis valstybės tarnautojams, teisėjams, privataus sektoriaus teisininkams. Nuo 2014 m verčiasi advokato praktika.
Dalyko pavadinimas: Viešųjų pirkimų teisė
Dr. Tomas Žilinskas Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2010 m. Jis yra daugelio mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius. Dėstytojas aktyviai dalyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose ir praktiniuose seminaruose. Dr. Tomas Žilinskas turi didelę privatinės teisės teisininko patirtį.
Dalyko pavadinimas: Viešųjų pirkimų teisė
Žydrūnas Plytnikas, buvęs Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius, vienas iš geriausių Viešųjų pirkimų specialistų praktikų Lietuvoje.

Dalyko pavadinimas: Savivaldybių veiklos administracinis teisinis reguliavimas
Violeta Kosmačaitė, buvusi Trakų rajono savivaldybės administracijos teisininkė. Nuo 2005 metų dėsto Mykolo Romerio universitete administracinės teisės, administracinio proceso teisės, valstybės tarnybos teisės, savivaldos teisės dalykus.


Reikalavimai stojantiesiems: universitetinis teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba universitetinis bakalauro laipsnis kitose srityse ir vienerių metų trukmės papildomos teisės studijos MRU bei atitikimas priėmimo į universitetą konkursinėms sąlygoms.

Daugiau informacijos apie programą:

Programos vadovas doc. dr. Andrejus Novikovas:

Kasdienėje veikloje valstybės tarnautojai privalo gebėti rengti teisės aktų projektus, kvalifikuotai teikti administracines paslaugas (tame tarpe per elektroninės valdžios sistemas), dalyvauti viešuose pirkimuose, atstovauti institucijos interesus administraciniuose teismuose, išmanyti ir žinoti valstybės tarnybos aktualų teisinį reglamentavimą, taikyti teisės aktus ir kt. Siūlomi Administracinės teisės magistrantūros programos dalykai atliepia šios dienos valstybės tarnybos poreikiams bei yra orientuoti į valstybės tarnautojų gebėjimų ir kompetencijų ugdymą minėtose veiklose.

Programos vadovas doc. dr. Andrejus Novikovas, andrejus@mruni.eu, tel. +370 65515737
 
STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS KARJEROS GALIMYBĖS