Administracinė teisė


 • Kryptis - Teisė
 • Suteikiama kvalifikacija - Teisės magistras
 • Studijų trukmė: ištęstinės studijos (studijos paprastai vykdomos šeštadieniais) - 2 m.
Informacija apie studentų priėmimą (rasite čia)

Studijuojantys šioje programoje būsimi specialistai įgys reikšmingą dalykinę, profesinę kvalifikaciją, žinias ir tam tikrus gebėjimus, reikalingus formuoti ir įgyvendinti viešojo administravimo teisinę politiką, suvokti teisės socialinį sąlygotumą, iš to viešojo bei privataus sektoriuose vykstančius procesus, numatyti veikimo kryptį sprendžiant šių sektorių problemas, išmanyti administracinės teisės reguliavimo sistemų valdymo ypatumus, gebėjimus.

Šios programos studentai studijuos tokius teisinius dalykus kaip :Administracinė jurisdikcija; Administracinės teisės aiškinimas ir taikymas; Administracinių sutarčių teisė; Atstovavimas administraciniame procese; Socialiniai pokyčiai ir administracinė teisė; Administraciniai teisiniai režimai viešajame ir privačiajame sektoriuose; E-santykių teisinis reguliavimas; Teritorijų planavimo ir statybų administracinis teisinis reguliavimas; Užsienio šalių ir Europos Sąjungos administracinė teisė; Viešųjų pirkimų teisė.
Paskutiniame semestre magistrantai turės parengti ir apginti magistro baigiamąjį darbą.

Programos dalykus dėstys ir padės parengti magistro baigiamuosius darbus kompetentingi, teisininkų bendruomenėje pripažinti administracinės teisės ir proceso specialistai bei mokslininkai. Užsiėmimus ves Administracinių teismų teisėjai, advokatai, aukštas pareigas viešojo administravimo institucijose einantys specialistai bei kiti Konstitucinės ir administracinės teisės instituto dėstytojai. Dauguma dėstytojų yra su moksliniais laipsniais.

Įgyta kvalifikacija Administracinės teisės programos absolventui suteikia teisę pretenduoti į teisėjo, advokato, prokuroro, notaro, antstolio pareigas, dirbti centrinėse ir teritorinėse viešojo administravimo institucijose bei įvairaus pobūdžio teisinį darbą, ypač susijusį su administracinių funkcijų atlikimu.
 

 • Dr. Gintautas Vilkelis  yra Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius. Dėsto ir domisi administracinės teisės, valstybės tarnybos teisės problematika, personalo tarnybų administravimo bei elektroninės valdžios tematika. Yra paskelbęs nemažai mokslinių publikacijų šia tematika. Turi didelę darbo valstybės institucijose ir  valstybės tarnyboje patirtį. Dirbo Seimo kanclerio, vidaus reikalų viceministro pareigose. Taip pat dirbo Vyriausybės kanceliarijoje, Krašto apsaugos ministerijoje bei Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vadovavo ir dalyvavo rengiant  ES paramos projektus viešojo valdymo srityje.  Nuolat skaito administracinės teisės ir valstybės tarnybos teisės tematika paskaitas valstybės tarnautojams mokymo centruose.
 • Algimantas Urmonas yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto profesorius. Jis taip pat yra Turibos universiteto (Turiba University, Latvia)  vizituojantis profesorius. Baigęs teisės studijas Vilniaus universitete, pradėjo dirbti mokslinį darbą kriminologijos srityje. Apsigynė daktaro disertaciją nusikaltėlio asmenybės kriminologinio tyrimo klausimais. A. Urmonas turi 30 metų dėstymo patirtį kriminologijos, nusikaltimų prevencijos, administracinės teisės ir proceso, valstybės tarnybos, žmogiškųjų santykių administracinio teisinio reguliavimo, mokslinių tyrimų vykdymo klausimais. Šiuo metu Teisės fakultete dėsto bakalaurams administracinę teisę, magistrantams – administracinę teisę ir socialinius pokyčius, magistrinio darbo rašymo metodiką. Kiekvienais metais A.Urmonui vadovaujant magistrai ginasi baigiamuosius darbus įvairiomis administracinės teisės temomis, kurios turi platų tarpdisciplininį pobūdį. 12 doktorantų, kurių disertacijų rengimui vadovavo A. Urmonas, apgynė daktaro disertacijas. Šiuo metu jis yra dviejų doktorantų mokslinių darbų vadovas. Profesorius A. Urmonas turi reikšmingą praktinę teisinę patirtį. Jis 10 metų užėmė atsakingas pareigas Vidaus reikalų ministerijoje, sistemos strateginių klausimų sprendimų srityje, rengė įvairių reformų įgyvendinimo projektus. A. Urmonas aktyviai dalyvauja įstatymų ir kitų teisės aktų rengime. Jam dalyvaujant rengti policijos, policijos veiklos, valstybės sienos apsaugos tarnybos, ginklų ir šaudmenų kontrolės, valstybės saugumo departamento, specialiųjų tyrimų tarnybos, specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ,viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje, lobistinės veiklos, baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio, organizuoto nusikalstamumo užkardymo, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos pagrindų, nepaprastosios padėties valstybės sienos ir jos apsaugos, kovos su girtavimu ir alkoholizmu, turto, asmens saugos ir detektyvinės veiklos tarnybos policijoje įstatymų projektai, taip pat administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo įstatymų projektai. Domėdamasis kitų šalių praktika A. Urmonas dalyvavo stažuotėse: Danijos ir Škotijos policijos koledžuose, Viešojo administravimo institute Suomijoje, Nepilnamečių kriminalinės justicijos klausimais Austrijoje, Nusikalstamumo kontrolės organizavimo patirties įsisavinimu Lione ir Paryžiuje (Prancūzija). A. Urmonas yra daugelio publikacijų teisės klausimais, kurios paskelbtos Lietuvoje taip pat užsienio periodiniuose leidiniuose, autorius.
 • Doc.dr. Ieva Deviatnikovaitė yra Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto docentė. Ji yra publikavusi daug straipsnių Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje administracinės teisės, lyginamosios administracinės teisės, Europos administracinės teisės temomis. Taip pat yra išleidusi mokomąją knygą studentams “Administracinės teisė: kategorijos, apibrėžimai, užduotys”. Docentė dėsto Administracinės teisės bendrąją dalį, Europos administracinės teisės dalyką, Teisines viešojo administravimo struktūras, Teisines reguliacinių institucijų struktūras. Taip pat ji turi tarptautinės dėstymo patirties – yra dėsčiusi Erasmus mainų programos rėmuose Karolio universitete (Čekijos Rsepublika), Kingstono universitete (JK), La Rochelle universitete (Prancūzija), Santiago de Compostela universitete (Ispanija), dėsto Erasmus mainų programos studentams, atvykusiems studijuoti į Mykolo Romerio universitetą. I. Deviatnikovaitė 2012 m. apsigynė disertaciją tema “Nepriklausomos reguliavimo institucijos valstybinio administravimo institucijų sistemoje”. I. Deviatnikovaitė gavo Fulbright stipendiją ir 2014-2015 metais atliko tyrimus Vašingtono valstijos universitete (Sietlas).
 • Nuo 2013 m sausio 1 d. doc. dr. Andrejus Novikovas yra Konstitucinės ir administracinės teisės instituto docentas. Savo pedagoginę karjerą doc. dr. A. Novikovas pradėjo nuo 1998 metų. 2003 metais A. Novikovas apginė disertaciją tema „Viešosios tvarkos apsauga vietos savivaldoje“. Jis yra daugiau nei dvidešimties mokslinių straipsnių autorius. Jo mokslinių tyrimų sritys yra Administracinė teisė, Administracinis procesas, Vietos savivaldos teisė, Policijos teisė. Mokslininkas yra dalyvavęs daugelyje tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose moksliniuose-praktiniuose projektuose, susijusiuose su viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimu. Galima būtų išskirti: Leonardo Da Vinci programos pilotinio projekto „European Italian Local Police Friend of the Emarginated“, Tarptautinės CEPOL/Aqis dėstytojų mainų programos Nr. 2A-17 (2007-2008 m.). Doc. dr. A. Novikovas aktyviai dalyvauja jungtinių programų rengimo ir vykdymo procesuose. Galima būtų paminėti: Jungtinę magistrantūros programą „Joint master in strategic border management“ (2014 m.), Jungtinę magistratūros programą “Vieošojo administravimo teisinis reguliavimas ir žmogaus teisės” (2013 m.). Mokslininkas yra skaitęs paskaitas Latvijos, Čekijos ir Slovėnijos universitetuose bei vedęs kvalifikacijos kėlimo kursus valstybės tarnautojams bei pareigūnams. Taip pat dalyvavęs nacionaliniuose bei tarptautinėse konferencijose, kur skaitė pranešimus apie savivaldos, viešojo saugumo problematiką. A. Novikovas yra Viešosios teisės (teisės (specializacija baudžiamoji teisė ir kriminologija), viešosios teisės, teisės ir valdymo, bioteisės, administracinės teisės, finansų teisės, parlamento teisės ir valstybės valdžios institucijos) antrosios pakopos studijų programų komiteto narys. Eina Administracinės teisės magistrantūros studijų programos vadovo pareigas. Taip pat jis yra Teisės fakulteto tarybos narys. Kaip disertacijos ginimo tarybos narys ar oponentas doc. dr. A. Novikovas dažnai dalyvauja disertacijų gynimo tarybos posėdžiuose.
 • Audrius Bakaveckas - Išsilavinimas    1995 m. Vilniaus universitetas, teisininko kvalifikacija
  1998 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, vadybos magistro kvalifikacija
  2000-01–2000-06 mokslinė stažuotė Londono universitete-koledže
  2002 m. Mykolo Romerio universitetas, socialinių mokslų teisės krypties daktaro laipsnis
  Teisinio darbo patirtis    1995-10–1998-11 Lietuvos policijos akademija, asistentas
  1998-11–2002-09 Lietuvos teisės universitetas, doktorantas
  1998-11–1999-02 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, vyresnysis specialistas
  1999-02–2004-08 Lietuvos savivaldybių asociacija, juristas, patarėjas teisės klausimais
  2004-08–2009-07 Vilniaus apygardos administracinis teismas, teisėjas
  2002-09–2004-06 Mykolo Romerio universiteto, lektorius
  2004-06–2010-06 Mykolo Romerio universiteto docentas
  2009-07 iki šiol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, teisėjas
  2010-09 iki šiol Mykolo Romerio universiteto profesorius
  Kalbos    Anglų, prancūzų, rusų
 • Dr. Gytis Kuncevicius yra Mykolo Romerio universiteto, Teisės fakulteto, Konstitucinės ir administracinės teisės lektorius (nuo 2005 m), advokatas ( nuo 2014 m). 2012 metais Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema “Administracinės sutarties institutas ir jo teorinis pagrindimas”. Nuo 2008 m. yra Advakatų kvalifikacinių egzaminų komisijos narys, paskirtas LR teisingumo ministro. Kaip mokslininkas dalyvauja teisėkūros procese, LR teisingumo ministro paskirtas dviejų darbo grupių įstatymų projektams rengti nariu.  Veda mokymus administracinės teisės ir administracinio proceso teisės temomis valstybės tarnautojams, teisėjams, privataus sektoriaus teisininkams. Mokslinių tyrimų interesai: administracinės sutartys, viešojo valdymo (administravimo) formos, administracinio proceso teisės problemos, administraciniai ginčai.

 • Dr. Tomas Žilinskas yra Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės ir administracinės teisės instituto lektorius. T. Žilinskas Mykolo Romerio universitete dėsto nuo 2010 m. Yra skaitęs paskaitų kursą ir Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto Teisės fakultete. Jis yra eilės mokslinių publikacijų autorius ir bendraautorius. Dėstytojas aktyviai dalyvauja įvairiose mokslinėse konferencijose ir praktiniuose seminaruose. Rašydamas daktaro disertaciją atliko stažuotę Groningeno universiteto Teisės fakultete (Nyderlandai). Dr. T. Žilinsko mokslinių interesų sritis yra plati - nuo viešosios iki privatinės teisės aktualių klausimų. Kartu T. Žilinskas turi didelę privatinės teisės teisininko patirtį.