Teisė ir muitinės veikla

Teisė ir muitinės veikla - vienintelė tokio pobūdžio programa Lietuvoje.
Ši programa paprastai yra populiariausių universitetinių studijų programų dešimtuke tarp stojančiųjų.

Kodėl verta studijuoti Teisę ir muitinės veiklą?

Muitinės specialisto profesija yra išskirtinė ir universali, kuriai reikia specialių teisės bei kitų mokslų žinių, nes jų veikla apsaugo ES bendrą prekybos erdvę, Lietuvos ekonominį gyvenimą nuo kontrabandos, sukčiavimo, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo, nuo nacionalinio saugumo užtikrinimui pavojingų prekių, didesnės rizikos technologijų, grėsmių aplinkai ir nacionalinės kultūros paveldui.

„Pasirinkau studijas Mykolo Romerio universitete, nes čia dėsto kvalifikuoti ir puikiai savo darbą išmanantys specialistai. Be to, nuo pat 11 klasės pradėjau domėtis teisės studijomis, iš pažįstamų sužinojau, kad šiame Universitete galima pasirinkti universalią studijų programą – Teisės ir muitinės veiklą. Savo sprendimu niekada neabejojau, nes Universitetas suteikė galimybę ne tik gilinti savo žinias, bet ir realizuoti save visuomeninėje veikloje“ - ELSA MRU Prezidentas Vadimas Bondarenka.

Programa įgyvendinama bendradarbiaujant su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Programa apima Lietuvos muitinės pareigūnų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus. Tai užtikrina geras karjeros galimybes programos absolventams.

Programą rekomenduoja ir sėkmingų studijų būsimiems Lietuvos muitinės specialistams linki Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinis direktorius Arūnas Adomėnas – MRU absolventas, kilęs karjeros laiptais nuo Muitinės kriminalinės tarnybos Muitinės žvalgybos skyriaus vyresniojo inspektoriaus pareigų. „Stokite į teisės ir muitinės veiklos studijų programą, mes užtikrinsime Universiteto akademinės bendruomenės nariams studijų sėkmę sudarydami sąlygas stažuotis muitinės įstaigose pagal Universiteto ir Muitinės departamento tarpusavio suderintas programas, teiksime studijoms būtiną informaciją apie muitinės veiklą. Absolventus kviečiame dirbti Muitinės departamento sistemoje,“ Arūnas Adomėnas, Muitinės departamento direktorius.

Ką studijuosi?
Studijų dalykai sudaro prasmingą programos teisės ir specialiųjų dalykų derinį, rengiant absolventus teisinės ir muitinės profesinės kompetencijos veiklai:

 • Teisės teorija
 • Administracinė ir administracinio proceso teisė
 • Konstitucinė teisė
 • Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas
 • Baudžiamoji ir baudžiamojo proceso teisė
 • Civilinė ir civilinio proceso teisė
 • Finansų ir mokesčių teisė
 • Europos Sąjungos teisė
 • Darbo teisė
 • Tarptautinė teisė
 • Ekonomikos teorija
 • Filosofija
 • Profesinė užsienio kalba (anglų / prancūzų /vokiečių)
 • Specialybės kalba
 • Prekių klasifikavimas, kilmė ir vertė
Taip pat galėsi gilinti žinias iš siūlomų specialiųjų programos dalykų:
 • Muitinės teisė ir procedūros
 • Muitinių administravimo pagrindai
 • Tarptautinės prekybos teorija
 • Mokesčių mokėtojų aptarnavimas ir kontrolė
 • Rizikos valdymas ir pramoninės nuosavybės apsauga
 • Verslo logistika
 • Mokesčiai ir mokestiniai ginčai
 • Nacionaliniai mokesčiai

Dalykai konkursiniam balui:

Istorija

Egzaminas

koeficientas 0,4

Matematika arba Informacinės technologijos

Egzaminas arba metinis pažymys

koeficientas 0,2

Lietuvių kalba ir literatūra

Egzaminas

koeficientas 0,2

Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas)

Egzaminas arba metinis pažymys

koeficientas 0,2

Kur dirba programos absolventai - karjeros galimybės?
Šiandien studijų programos absolventai yra laukiami Lietuvos muitinės organizuojamuose konkursuose ir atrankose. Šiuo metu muitinė ieško daugiau kaip 40 įvairių specializacijų darbuotojų. Ieškomų darbuotojų specializacijų spektras labai įvairus - nuo muitinės ir mobiliųjų grupių postų iki informacinių sistemų ir kriminalinės žvalgybos tarnybos.
Muitinės postų, kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą atliekantiems pareigūnams yra taikomos papildomos socialinės garantijos, be to postų pareigūnams yra kompensuojamos vykimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidos.
Šios programos absolventai sėkmingai dirba logistikos įmonėse Lietuvoje ir užsienyje, kuriose atlyginimai yra itin konkurencingi. Universitetines teisės bakalauro studijas sėkmingai baigę absolventai gali užsiimti ir profesionalia teisininko veikla kitose srityse.

Kita informacija:
Studijų trukmė: nuolatinės studijos (dienos metu) - 3,5 m., ištęstinės studijos (sesijomis) - 5 m.
Semestro studijų kaina (2017 m.): nuolatinės studijos - 680 Eur, ištęstinės studijos - 476 Eur.
Informacijos apie priėmimą teiraukitės: tel. (8 5) 2714 704 arba el. paštu: priemim@mruni.eu;

Informaciją apie priėmimą rasite čia

Programos vadovas: prof. dr. Algimantas Urmonas, el. paštas: aurmonas@mruni.eu

Visas studijų programos aprašas čia