ERASMUS

Erasmus

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS paprogramė (toliau - Erasmus programa) skirta aukštajam mokslui. Jos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių, skatinti studentų ir aukštojo mokslo institucijų personalo mobilumą.

Erasmus remia:

 • studentų mobilumą studijoms ir praktikoms;
 • dėstytojų ir kito personalo mobilumą;
 • daugiašalius projektus: tarptautinių intensyvių programų kūrimą ir vykdymą (IP), jungtinių studijų programų kūrimą (CD)
 • tematinius tinklus (TN);
 • Erasmus intensyvių (rečiau vartojamų) kalbų kursų organizavimą (EILC);
 • projektus, skirtus bendradarbiavimui tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių.

Išsamesnę informaciją apie Erasmus studijas ir praktiką (atrankas, dokumentų tvarkymą išvykstant ir grįžus, studentų atsiliepimus apie patirtį Erasmus studijų ar praktikos metu) galite rasti Tarptautiškumo tarnybos tinklapyje.

           

 • VVF studentų Erasmus praktikos užsienyje vadovas
 • Konsultuoja Erasmus praktikos užsienyje klausimais, tvirtina reikalingus dokumentus
  Prof. dr. Vainius Smalskys
  Valakupių g. 5, I-52 kab.
  Tel.: (8 5) 274 0634
  El. p.: vainius@mruni.eu
     

DUK:

 • Jei grįžus po Erasmus studijų turiu skolų, kaip reiktų jas išsilaikyti? Turite kreiptis į savo metodininke, pateikti jai savo Erasmus studijų dokumentus su duomenimis apie išlaikytus dalykus. Pagal tai, kokius dalykus studijavote užsienio universitete ir kiek kreditų trūksta iki 30 ECTS kreditų reiktų pasirinkti dalyką(dalykus), kuriuos išsilaikysite einamojo semestro metu. Jei neaišku, kurio dalyko skolą laikyti, reiktų rinktis tokius dalykus, kurie yra „kertiniai“ studento studijų programos dalykai, dėl to galima pasikonsultuoti Studentų skyriuje.