ERASMUS

Erasmus

Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą ERASMUS paprogramė (toliau - Erasmus programa) skirta aukštajam mokslui. Jos tikslas - stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių, skatinti studentų ir aukštojo mokslo institucijų personalo mobilumą.

Erasmus remia:

 • studentų mobilumą studijoms ir praktikoms;
 • dėstytojų ir kito personalo mobilumą;
 • daugiašalius projektus: tarptautinių intensyvių programų kūrimą ir vykdymą (IP), jungtinių studijų programų kūrimą (CD)
 • tematinius tinklus (TN);
 • Erasmus intensyvių (rečiau vartojamų) kalbų kursų organizavimą (EILC);
 • projektus, skirtus bendradarbiavimui tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių.

Išsamesnę informaciją apie Erasmus studijas ir praktiką (atrankas, dokumentų tvarkymą išvykstant ir grįžus, studentų atsiliepimus apie patirtį Erasmus studijų ar praktikos metu) galite rasti Akademinių reikalų centro Tarptautinių studentų biuro tinklapyje.

           

Politikos ir vadybos fakulteto darbuotojų atsakingų, už Erasmus programos koordinavimą kontaktai ir atsakomybės:

 • PVF Mokymosi visą gyvenimą programos koordinatorė
  Prodekanas doc.dr. Andrius Stasiukynas
  Ateities g. 20, V-503 kab.
  Tel.: (8 5) 2714 529
  El. p.: stasiukynas@mruni.eu
 • Studentų skyriaus vyr.metodininkė
  Andželika Norkienė
  Ateities g. 20, V-357 kab.
  Tel. nr. (8 5) 2714 576
  el. p.: andzelika@mruni.eu  

 Vadybininkė atsakinga už tarptautinių studijų mainų koordinavimą:

 • organizuoja pagal tarptautinius studijų mainų programas atvykstančių studentų studijų dalykų ir studijų sutarčių pakeitimus;
 • parengia ir nustatyta tvarka išduoda nuolatinių studijų studentams bei pagal studijų mainų programas atvykstančių studentų studijų pažymėjimus, studijų rezultatų išrašus, pažymas ir kitus dokumentus;
 • dalyvauja organizuojant išvykstančių studentų atranką (rengia atrankos dokumentaciją), koordinuoja išvykstančių studentų trišalių dalinių studijų sutarčių sudarymą ir jų keitimus;
 • vykdo išvykstančių studentų pagal tarptautines studijų mainų programas išlaikytų studijų dalykų akademinį pripažinimą - sutikrina studijų rezultatų išrašo atitikimą trišaliai dalinių studijų sutarčiai, atlieka dalykų pavadinimų vertimą iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą ir pažymių vertimą į dešimties balų vertinimo sistemą;
 • rengia Universiteto rektoriaus ir Fakulteto dekano įsakymų projektus dėl tarptautinių studijų mainų studijų proceso.
 • PVF studentų Erasmus praktikos užsienyje vadovas
 • Konsultuoja Erasmus praktikos užsienyje klausimais, tvirtina reikalingus dokumentus
  Doc. dr. Vainius Smalskys
  Valakupių g. 5, I-52 kab.
  Tel.: (8 5) 274 0634
  El. p.: vainius@mruni.eu
     

DUK:

 • Jei grįžus po Erasmus studijų turiu skolų, kaip reiktų jas išsilaikyti? Turite kreiptis į savo metodininke, pateikti jai savo Erasmus studijų dokumentus su duomenimis apie išlaikytus dalykus. Pagal tai, kokius dalykus studijavote užsienio universitete ir kiek kreditų trūksta iki 30 ECTS kreditų reiktų pasirinkti dalyką(dalykus), kuriuos išsilaikysite einamojo semestro metu. Jei neaišku, kurio dalyko skolą laikyti, reiktų rinktis tokius dalykus, kurie yra „kertiniai“ studento studijų programos dalykai, dėl to galima pasikonsultuoti Studentų skyriuje.