Bakalauro studijos

BAKALAURO STUDIJOS

Bakalauro studijos

Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakultete

Nebevykdomas priėmimas į šias bakalauro studijų programas (programa bus išregistruojama ne vėliau nurodyto akreditacijos termino): 

  • Anglų ir antrosios užsienio kalbos mokymas
  • Viešoji istorija