Metodiniai nurodymai

 

 MAGISTRO BAIGIAMOJO DARBO RENGIMO TVARKA 

Universitete patvirtintus bibliografinio aprašo pavyzdžius rasite ČIA

Magistro darbą rengiantiems studentams  Moodle aplinkoje yra teikiamos lituanistų konsultacijos. Norėdami jose dalyvauti, prisijunkite čia: "Lituanistų konsultacijos Politikos ir vadybos fakulteto magistrantams" .

Magistro baigiamųjų darbų (anglų kalba) laipsnio siekiantiems užsienio studentams metodiniai nurodymai (Formal Requirements of Master Thesis).
   

Studentų dėmesiui:

  • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
  • Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
  • Baigiamieji darbai institute  saugomi elektroninėje laikmenoje.  Prašome kartu su darbais pristatyti 1 kompaktinį diską (CD), su jame įrašyta darbo el. versija Microsoft Word ir Adobe Acrobat PDF formatais. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu reikėtų užrašyti savo bei vadovo vardą ir pavardę, darbo pavadinimą ir gynimo metus. Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
  • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
  • Kartu su baigiamuoju darbu į institutą privaloma pristatyti patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą
  • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą. 
  • Darbe, prie santraukos anglų kalba, privalo būti ANGLIŠKAI išverstas baigiamojo darbo pavadinimas.
  • Informacija apie baigiamųjų darbų patikrą skelbiama čia:

  • Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams.

Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į eLABa.talpyklą.

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka. Išsamesnė informacija čia