Metodiniai nurodymai

 

 Magistro baigiamojo darbo rengimo tvarka 

MBD rengimo eiga (teikimas gynimui, apiforminimas) 

Universitete patvirtintus bibliografinio aprašo pavyzdžius rasite ČIA

Magistro baigiamųjų darbų (anglų kalba) laipsnio siekiantiems užsienio studentams metodiniai nurodymai (Formal Requirements of Master Thesis).

    Magistrantai, ruošiantys ginti magistro baigiamuosius darbus, privalo:
 • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
  Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
 • Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
 • Pristatydami darbus studentai taip pat pateikia neįsegtą titulinį lapą anglų kalba ir patvirtinimą apie darbo savarankiškumą
 • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą. Recenzija bus atsiųsta į jūsų nurodytą el. paštą ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo.

  Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams. 

      

  Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą adresu: http://etd.elaba.lt
   

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr. 1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau – eLABa) tvarka. Išsamesnė informacija čia