Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

  • Viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo krypčių  magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (Vilniaus gr.)                        komisija  
  • Viešojo administravimo (Klaipėdos gr.) baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis    

  • Viešojo administravimo (Utenos gr.) baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis      

  •  Politikos mokslų, teritorijų planavimo ir viešojo administravimo krypčių magistro baigiamųjų darbų gynimo  tvarkaraštis                           komisija

Prieš gynimus pasitikrinkite ar Jūsų studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis bei ar nepasikeitė baigiamojo darbo gynimo laikas ir vieta.

Gynimui paruošto pristatymo trukmė ne ilgesnė nei 8 minutės.