Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis

Studentų dėmesiui!

  • Viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo krypčių  magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis (Vilniaus gr.)         komisija  

  • Viešojo administravimo (Klaipėdos gr.) baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis    

  • Viešojo administravimo (Utenos gr.) baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis      

  •  Politikos mokslų, teritorijų planavimo ir viešojo administravimo krypčių magistro baigiamųjų darbų gynimo  tvarkaraštis      komisija

  •  Prieš gynimus pasitikrinkite ar Jūsų studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis bei ar nepasikeitė baigiamojo darbo gynimo laikas ir vieta.

  • Gynimui paruošto pristatymo trukmė ne ilgesnė nei 8 minutės.