Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

Prisijungimas prie MRU vidinio tinklo

 

Magistrantų dėmesiui:

  • Magistro baigiamųjų darbų gynimai vyks nuo  gruodžio 18 d.

  • Baigiamuosius darbus studentai į institutą turi pristayti iki  lapkričio 20 d.
  • Studentai, pasirinkę "Studento pasiūlytą temą" suderina temos pavadinimą su darbo vadovu ir tada informuoja institutą. Darbų temos elektroninėje sistemoje tikslinamos pristačius darbą į institutą prieš gynimus (atskiri prašymai nerašomi)

  • Tikslūs gynimo grafikai su pavardėmis ir datomis paskelbiami likus 10 dienų iki gynimų pradžios.

  • Prieš gynimą prašome pasitikrinti ar el. studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis. 

Bendra informacija apie magistro baigiamųjų darbų pateikima institutui skelbiama čia

Prašymas skirti/pakeisti baigiamojo darbo vadovą