Metodiniai nurodymai

 • Metodinė priemonė "Viešojo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka"
 • Bakalauro baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai 
 • Universitete patvirtintus bibliografinio aprašo pavyzdžius rasite ČIA

Bakalaurai, ruošiantys ginti baigiamuosius darbus, privalo:

 • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
 • Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
 • Baigiamieji darbai institute  saugomi elektroninėje laikmenoje.  Prašome kartu su darbais pristatyti 1 kompaktinį diską (CD), su jame įrašyta darbo el. versija Microsoft Word ir Adobe Acrobat PDF formatais. Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu reikėtų užrašyti savo bei vadovo vardą ir pavardę, darbo pavadinimą ir gynimo metus. Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
 • Kartu su baigiamuoju darbu į institutą privaloma pristatyti patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą
 • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą. 
 • Darbe, prie santraukos anglų kalba, privalo būti ANGLIŠKAI išverstas baigiamojo darbo pavadinimas.
 • Informacija apie baigiamųjų darbų patikrą skelbiama čia
 • Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams.