Metodiniai nurodymai

 • Metodinė priemonė "Viešojo administravimo programos bakalauro baigiamojo darbo rengimo tvarka"
 • Bakalauro baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai
 • BBD rengimo eiga (teikimas gynimui, apiforminimas)
 • Universitete patvirtintus bibliografinio aprašo pavyzdžius rasite ČIA

Bakalaurai, ruošiantys ginti baigiamuosius darbus, privalo:

 • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
 • Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
 • Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
 • Kartu su baigiamuoju darbu į institutą privaloma pristatyti patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą
 • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą. 
 • Darbe, prie santraukos anglų kalba, privalo būti ANGLIŠKAI išverstas baigiamojo darbo pavadinimas.
 • Informacija apie baigiamųjų darbų patikrą skelbiama čia
 • Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams.