Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)

Prisijungimas prie MRU vidinio tinklo

             BAKALAURO STUDENTŲ DĖMESIUI

  • Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks nuo  gruodžio 18 d. 
  • Baigiamuosius darbus studentai į institutą turi pristayti iki  lapkričio 23 d.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos sudėtis 2017/2018     

Baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis  

 

  • Studentai, pasirinkę "Studento pasiūlytą temą" suderina temos pavadinimą su darbo vadovu ir tada informuoja institutą. Darbų temos elektroninėje sistemoje tikslinamos pristačius darbą į/institutą prieš gynimus (atskiri prašymai nerašomi).
  • Tikslūs gynimo grafikai su pavardėmis ir datomis paskelbiami likus 10 dienų iki gynimų pradžios.
  • Prieš gynimą prašome pasitikrinti ar el. studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis.

Bendra informacija apie darbų pateikimą institutui skelbima čia

Prašymas skirti/pakeisti baigiamojo darbo vadovą