Apie institutą


Adresas: Valakupių g. 5 LT-10101 Vilnius
Kab.: I-52
Tel.: (8 5) 274 0634
El. p.: vai@mruni.eu


Direktorius: doc. dr. Andrius Stasiukynas
Kab.: I-52
Tel.: (8 5) 274 0634
El. p.: stasiukynas@mruni.eu

Investuojantiems į ateitį >> Studijos Viešojo administravimo institute:

Bakalauro studijos         Magistrantūros studijos
>> Informacija apie Viešojo valdymo fakultete vykdomas studijų programas

>> Informacija apie Viešojo administravimo instituto kuruojamas studijų programas

Profesoriai

Prof. dr. Algirdas Astrauskas
el. paštas
algirdas.astrauskas@lrs.lt
Prof. dr. Mantas Bileišis
el. paštas mantas.bileisis@mruni.eu
 
Prof. dr. Arvydas Guogis
el. paštas
arvydasg@mruni.eu 
tel. 8 687 51677
http://arvydasg.home.mruni.eu/
  
Prof. dr. Pranas Mierauskas
el.paštas
mierauskas@mruni.eu 
tel. 8 686 34 908  
 
Prof. dr. Saulius Nefas
el. paštas
saunef@mruni.eu
   
Prof. dr. Paulo Alexandre da Silva Pereira
el. paštas
pereiraub@gmail.com
tel. 8 619 72476
Prof. dr. Alvydas Raipa
el. paštas
alvydasraipa@mruni.eu 
Prof. dr. Vainius Smalskys
el. paštas vainius.smalskys@gmail.com
 
Prof. dr. Jolanta Urbanovič
el. paštas jolanta.urbanovic@gmail.com
  

  Docentai

  Doc. dr. Dangis Gudelis 
  el. paštas dgudel@mruni.eu
    
  Doc. dr. Aleksandras Patapas 
  el. paštas patapas@mruni.eu
    
  Doc. dr. Andrius Stasiukynas 
  el. paštas stasiukynas@mruni.eu
    
  Doc. dr. Žilvinas Židonis  
  el. paštas zzidonis@mruni.eu

   

  Lektoriai

  Lekt. dr. Ieva Misiūnė (laikinai nedirba)
  el. paštas ieva.misiune@gmail.com
  Doktorantai
  Daiva Čepuraitė
  el. paštas daiva.cepuraite@gmail.com
  Mantė Gasiūnaitė-Binkienė
  el. paštas
  mante.gasiunaite@gmail.com
  Jaunius Jatautas
  el. paštas j.jatautas@gmail.com
  Gita Lasytė
  el. paštas gita.lasyte@gmail.com
  Adomas Vincas Rakšnys
  el. paštas e_cnv@yahoo.com
  Lina Sveklaitė
  el. paštas sveklaite@gmail.com    
  Aušra Šukvietienė
  el. paštas ausilinsky@stud.mruni.eu
  Elena Valionienė
  el. paštas elvalioniene@stud.mruni.eu

  Instituto dėstytojai studentus konsultuoja:  

  • Valakupių g. 5, Kab.: I-52  Tel.: (8 5) 274 0634
  • Ateities g. 20, Kab.: III-317 Tel.: (85) 271 4551
  • Didlaukio g. 55, Viešojo valdymo inovacijų bei Aplinkos valdymo laboratorijose

  Dėstytojų konsultacijų laikas