Metodiniai nurodymai

 

Metodiniai nurodymai  

Universitete patvirtinti bibliografinio aprašo pavyzdžiai 

Magistro baigiamųjų darbų (anglų kalba) laipsnio siekiantiems užsienio studentams metodiniai nurodymai (Formal Requirements of Master Thesis).   

Magistrantai, ruošiantys ginti magistro baigiamuosius darbus, privalo:

 • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
 • Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
 • Magistro baigiamieji darbai institute bus saugomi elektroninėje laikmenoje, todėl tie, kurie ginasi Vadybos institute, prašome kompaktinius diskus(CD), įrašytus word ir pdf formate, ne priklijuoti magistrinio darbo gale, o tiesiog pridėti /atnešti (vokelyje ar dežutėje). Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu reikėtų užrašyti savo bei vadovo vardą ir pavardę, darbo pavadinimą ir gynimo metus. Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
 • Pristatydami darbus studentai taip pat pateikia neįsegtą titulinį lapą anglų kalba ir patvirtinimą apie darbo savarankiškumą
 • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą. Recenzija bus atsiųsta į jūsų nurodytą el. paštą ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo.

Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams. Magistro darbai, kurie atitiks keliamus reikalavimus, Vadybos instituto direktorius skirs recenzentus.

   

  Elektroninių tezių ir disertacijų informacinė sistema ( ETD IS)

  Magistrantai, kurių baigiamieji darbai įvertinti „labai gerai“ ir „puikiai“, per 3 darbo dienas po gynimo, savo darbą turi pateikti į ETD IS talpyklą adresu: http://etd.elaba.lt

  Išsamesnė informacija