Metodiniai nurodymai

Metodiniai nurodymai 

Informuojame, jog baigiamieji darbai keliami į Studijų knygelę. Į Moodle sistemą nuo šio semestro baigiamųjų darbų kelti NEREIKIA.

 Bakalaurai, ruošiantys ginti baigiamuosius darbus, privalo:

  • Parengtą baigiamąjį darbą įteikti vadovui ne vėliau kaip likus mėnesiui iki darbo gynimo dienos.
  • Vadovui leidus ginti, institutui pateikti du įrištus baigiamojo darbo egzempliorius, pasirašytus autoriaus ir vadovo (ir, jei yra skirtas, konsultanto).
  • Bakalauro baigiamieji darbai institute bus saugomi elektroninėje laikmenoje. Prašome kompaktinius diskus(CD), įrašytus word ir pdf formate, ne priklijuoti darbo gale, o tiesiog pridėti /atnešti (vokelyje ar dežutėje). Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu reikėtų užrašyti savo bei vadovo vardą ir pavardę, darbo pavadinimą ir gynimo metus. Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
  • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatytsite darbą į institutą.
  • Pristatant darbus, taip pat pateikti neįsegtus titulinį lapą anglų kalba ir patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą 
  • Baigiamojo darbo paskutiniame lape studentas užrašo savo elektroninio pašto adresą.
  • Vadovui aprobavus parengtą baigiamąjį darbą (galutinį variantą), studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas pdf formatu.
  • Darbų talpinimo instrukcija studentams 

Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams. Bakalauro darbai, kurie atitiks keliamus reikalavimus, Vadybos instituto direktorius skirs recenzentus. Pastarieji likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki gynimo, pateiks recenzijas.