Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Baigiamųjų darbų gynimas planuojamas nuo  gruodžio 18 d.

Bakalauro baigiamuosius darbus studentai į institutą pristato  iki  lapkričio 23 d.    

Tikslūs gynimo grafikai su pavardėmis ir datomis paskelbiami likus 10 dienų iki gynimų pradžios

Prieš gynimą prašome pasitikrinti ar el. studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių k. ir anglų k.              

2017 - 2018 m. m. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis  

Kvalifikacinės komisijos sudėtis 


Prisijungimas prie Mykolo Romerio universiteto vidinio tinklo