Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Baigiamųjų darbų gynimas planuojamas nuo  gegužės 15 d.

Bakalauro baigiamuosius darbus studentai į institutą pristato  iki  balandžio 21 d.    

Tikslūs gynimo grafikai su pavardėmis ir datomis paskelbiami likus 10 dienų iki gynimų pradžios

Prieš gynimą prašome pasitikrinti ar el. studijų knygelėje teisingai įvestas baigiamojo darbo pavadinimas lietuvių k. ir anglų k.              

2016 - 2017 m. m. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis       kvalifikacinės komisijos sudėtis      


Prisijungimas prie Mykolo Romerio universiteto vidinio tinklo