Instituto informacija

Prisijungimo prie Mykolo Romerio universiteto vidinio tinklo instrukciją galima rasti čia.

Prašymo forma 

2017-2018 studijų metų rudens semestro savaičių paskirstymas      

  • Kviečiame į Pasaulines turizmo dienos minėjimą ir filmo peržiūrą!

  • Po atlikto ekspertinio vertinimo Lietuvos mokslo taryba (toliau – LMT) paskelbė remtinas 2016 metų I pusmečio doktorantų akademinių išvykų paraiškas. Tarp laimėtojų - ir III studijų metų Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto doktorantė Monika Mačiulienė, kuri dalyvaus Valensijoje (Ispanijos Karalystė) vyksiančioje mokslinėje konferencijoje. M. Mačiulienė rengia disertaciją „Vertės kūrimo kartu su vartotojais modeliavimas ir valdymas technologinės pažangos kontekste“ (vadovauja prof. dr. Birutė Mikulskienė, mokslines konsultacijas teikia doc. dr. Lambertus Hartmann).

  • 2014 m. spalio 23 d. finansų ministras Rimantas Šadžius premijomis apdovanojo 9 studentų mokslo darbų konkurso Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo tema laureatus. Daugiausiai – 3 laureatai iš dalyvavusių aukštųjų mokyklų tapo Mykolo Romerio universiteto studentai. Tarp pagrindinių magistro darbų I vieta paskirta MRU magistrantei Vaivai Almašovai, II vietą tarp bakalauro darbų pelnė Agnė Osipovaitė, o papildoma premija už vertingiausią ekonominių ir/ar socialinių pokyčių analizę suteikta Zitai Kološevskai.

Sveikiname laureatus ir jų vadovus:

  • Vaivą Almašovą (darbo tema „ES struktūrinės paramos sveikatos apsaugai administravimo tobulinimas“) bei jos darbo vadovą tuometinį Vadybos instituto prof. habil. dr. Borisą Melniką;
  • Agnę Osipovaitę (darbo tema „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projektų analizė Panevėžio miesto savivaldybėje“) bei jos darbo vadovą Vadybos instituto prof. dr. Alvydą Baležentį;
  • Zitą Kološevską (darbo tema „ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas Neries regioninio parko turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtrai“) bei jos darbo vadovę Vadybos instituto lektorę dr. Rimą Jakytę.

Daugiau apie Konkursą bei laureatus skaitykite čia ir čia 

  • Lietuvos Mokslo ir Technikos draugijų Asociacija kartu su Lietuvos Vadybos draugija organizavo Lietuvos aukštųjų mokyklų magistro darbų, parašytų vadybos tematika, konkursą. 2011 m. gruodžio 15 d. viešbutyje „Best Western“ įvyko išplėstinis LMTDA valdybos posėdis  Dienotvarkėje – konkurso, vadybos tematika,  nugalėtojų apdovanojimas. Posėdyje dalyvavo aukštųjų mokyklų diplominių darbų vadovai, seimo nariai, spaudos ir TV atstovai, kiti svečiai.

Sveikiname AGNIŲ KARČIAUSKĄ ir vadovą doc. dr. I. Dzemydą laimėjus 2-ą vietą! 

Plačiau : http://www.mruni.eu/lt/naujienos/detail.php?el=116035

Vadovėlio „Organizacinės elgsenos pagrindai“ pristatymas    

Balandžio 13 d. vyko Vadybos katedros darbuotojų doc. dr. Aistės Dromantaitės, doc. dr. Agotos Giedrės Raišienės, lekt. Daivos Račelytės, doc. dr. Agnės Jurčiukonytės ir asist. Linos Vyšniauskienės parengto vadovėlio "Organizacinės elgsenos pagrindai" pristatymas.
Organizacinės elgsenos mokslas padeda suprasti, paaiškinti, prognozuoti ir valdyti su darbu susijusį žmonių ir jų grupių elgesį. Tad vadovėlio „Organizacinės elgsenos pagrindai“ tikslas – nagrinėjant specifines teorijas bei užsienio mokslininkų atliktų tyrinėjimų rezultatus, plėsti koncepcines žinias ir gilinti supratimą apie individualaus, tarpasmeninio ir grupinio elgesio ypatybes įvairiose organizacijose, darbo vietose bei situacijose.
"Organizacinę elgseną" MRU studijuoja Viešojo administravimo, Teisės ir valdymo, Organizacijų vadybos bei Viešosios politikos ir vadybos bakalauro studijų klausytojai, o taip pat Elektroninės valdžios administravimo ir nuo ateinančių metų startuosiančios Ugdomojo vadovavimo specializacijos magistrantai. Taigi tikimasi, kad knyga šiems studentams ir visiems kitiems skaitytojams padės rasti atsakymus į klausimus, kaip padidinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, užtikrinti jų aukštus darbo rezultatus ir pagerinti veiklos efektyvumą, taip pat – patobulinti organizacijų vadybą.
Atvirą prieigą prie knygos rasite adresu http://baltic-ebooks.eu/product/organizacins-elgsenos-pagrindai

               

Padėka

2012 metų Viešojo administravimo programos būsimieji bakalaurai dėkoja visiems MRU dėstytojams, studijų metais lydėjusiems mokslo keliu. Vienas iš dėstytojų yra ir Vadybos katedros docentė dr. A. G. Raišienė.
Prof. habil.dr. ADOLFO KAZILIŪNO jubiliejinė knygų paroda
2012 m. sausio 6 d. MRU centrinių rūmų bibliotekos antrajame aukšte vyko Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros prof. habil.dr. ADOLFO KAZILIŪNO jubiliejinės knygų parodos atidarymas jo 70-ojo gimtadienio proga.

Vadovėlio „Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui“ pristatymas

2011 m. balandžio 7 d. įvyko Vadybos katedros prof. dr. Birutės Mikulskienės vadovėlio „Sprendimų priėmimo metodai viešajam valdymui“ pristatymas.
Pasak pačios autorės, šis vadovėlis skirtas racionalių metodų, kurie palengvintų valstybei svarbių sprendimų priėmimo eigą, analizei. Rašant vadovėlį pirmiausia buvo galvojama apie studentus, kurie rytoj dirbs viešojo administravimo institucijose ir dalyvaus formuojant viešosios politikos sprendimus. Jei knyga pasirodys naudinga viešojo administravimo specialistams, valstybės tarnautojams, kurie jau šiandien dirba savivaldybėse ar ministerijose, autorės misija bus pasiekta.
Profesorei pristačius savo vadovėlį, keli iš būrio klausytojų taip pat išsakė savo nuomonę apie šį autorės Birutės Mikulskienės darbą. Kalbėjo Politikos ir vadybos fakulteto dekanas dr. Algirdas Monkevičius, recenzentas doc. dr. Vitalis Nakrošis (Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos instituto Europos studijų katedros docentas), recenzentas prof. dr. Linas Čekanavičius (Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Kiekybinių metodų ir modeliavimo katedros vedėjas), recenzentas prof. habil. dr. Adolfas Kaziliūnas (Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedros profesorius) bei Vadybos katedros profesorius habil. dr. Stasys Puškorius. Recenzentai atkreipė dėmesį, kad sprendimų priėmimo nagrinėjimui svarbios ir atvejų analizės studijos, tačiau iš esmės buvo prieita prie nuomonės, kad tai naudingas vadovėlis ir neabejotinai pravers viešojo administravimo srities studentams bei kitiems specialistams. Kai kurie iš pasisakiusiųjų teigė, kad perskaitę vadovėlį jau spėjo ir praktiškai pasinaudoti keliais nurodytais sprendimų priėmimo metodais, o tai juk vienas iš geresnių autorės darbo įvertinimų.
Po oficialaus pristatymo svečiai vadovėlį aptarti galėjo prie kavos puodelio.