Apie institutą


Adresas: Valakupių g.5 LT-10101
Kab.: I-56
Tel.: (8 5) 274 0610
El. p.: vi@mruni.eu


Direktorius: prof.dr.Tadas Sudnickas
Kab.: I-56
Tel.: (8 5) 274 0610
El. p.: tsudnick@mruni.eu
Priėmimo valandos: Ketvirtadieniais 15.00 - 17.00 val.

https://www.linkedin.com/in/dr-agota-giedr%C4%97-rai%C5%A1ien%C4%97-72034013/ Investuojantiems į ateitį >> Studijos Vadybos institute!

Bakalauro studijos                

Magistrantūros studijos

>> Informacija apie Viešojo valdymo fakultete vykdomas studijų programas

Darbuotojų sąrašas

Profesoriai

prof. dr. Alvydas Baležentis
el. paštas a.balezentis@gmail.com
prof. dr. Vilma Čingienė
el. paštas v.cingiene@mruni.eu
prof. dr. Vladimiras Gražulis
el. paštas gra.vlad@gmail.com  
prof. dr. Renaldas Gudauskas
el. paštas renaldas.gudauskas@lnb.lt  
prof. dr. Birutė Mikulskienė
el. paštas birute.mikulskiene@mruni.eu
prof. dr. Agota Giedrė Raišienė
el. paštas agotar@mruni.eu
prof. dr. Tadas Sudnickas
el. paštas tsudnick@mruni.eu
prof. dr. Andrius Valickas
Tel. (8 6) 1527482
el. paštas avalickas@mruni.eu
prof. dr. Brigita Žuromskaitė
el. paštas brigita@wp.eu

prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė el. paštas birute.pitrenaite@mruni.eu

Docentai 

doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė
el. paštas birute.aleksandraviciute@gmail.com
doc. dr. Rūta Dačiulytė
el. paštas daciulyte@mruni.eu
doc. dr. Aistė Dromantaitė (laikinai nedirba)
el. paštas aistes@mruni.eu
      
doc. dr. Ramūnas Vanagas
el.paštas rvanagas@mruni.eu

Lektoriai     


lekt. Alina Katunian
el. paštas alina.katunian@gmail.com
lekt. Rimantas Raudeliūnas
el.paštas rraudeliunas@gmail.com
lekt. Adomas Vincas Rakšnys
el. paštas e_cnv@yahoo.com

Doktorantai:  

    2017/2018 m. m. instituto dėstytojų priėmimo laikas 

     

 Doc. dr. Ramūno Vanago priėmimo laikas pateikiamas darbinėje MRU svetainėje adresu:  http://rvanagas.home.mruni.eu/?page_id=http://rvanagas.home.mruni.eu/?page_id

    Dėmesio! Prieš susitikimus su dėstytojais studentams rekomenduotina susirašyti el. paštu