Magistro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis


Gerbiami magistro studijų studentai,


Magistro baigiamųjų darbų gynimas planuojamas nuo š.m. gruodžio 18 d.

Magistro baigiamieji darbai pasirašyti vadovo į  Institutą pristatomi iki š.m. lapkričio 20 d.

 
 

Prieš gynimus prašome pasitikrinti studijų knygelėje baigiamojo darbo pavadinimą (lietuvių k. ir anglų k.).

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr.1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų į kėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau - eLABA) tvarka.

Daugiau informacijos čia.


Reikalavimai į institutą pristatomiems magistro baigiamiesiems darbams
  • Pateikiami 2 magistro baigiamojo darbo egzemplioriai, įrišti spirale (minkštais viršeliais). Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo).
  • Vieno baigiamojo darbo egzemplioriaus galinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuotas mažas vokas, į kurį reikia įdėti CD su baigiamojo darbo versija doc bei pdf formatais. Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
  • Pristatydami darbus, studentai turi turėti ir į darbą neįsegtą titulinį lapą anglų kalba bei patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą .
  • Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki gynimo darbą reikia patalpinti į IS Studijos patikrai. Darbų įkėlimo instrukciją rasite čia:
  • Magistro baigiamojo darbo galinio viršelio vidinėje pusėje taip pat turi būti aiškiai užrašytas studento elektroninio pašto adresas!
  • Pateikę darbą į institutą, po kelių dienų pasitikrinkite studijų knygelėje, ar teisingai įvesta tema lietuvių ir anglų k.
  • Recenzija bus atsiųsta į Jūsų pateiktą el. pašto adresą (ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo).

Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus priimami.

Sėkmės!