Magistro studijų baigiamieji darbai (MSBD)

 

Magistro baigiamųjų darbų gynimas planuojamas nuo š.m. gruodžio 18 d.

Magistro baigiamieji darbai pasirašyti vadovo pristatomi iki š.m. lapkričio 20 d.

Kvalifikacinės komisijos sudėtis 2017/2018 

2017/2018 m. baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 
 

Prieš gynimus prašome pasitikrinti studijų knygelėje baigiamojo darbo pavadinimą (lietuvių k. ir anglų k.).

Rektoriaus 2015-05-11 įsakymu Nr.1I-217 patvirtinta MRU elektroninių dokumentų į kėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (toliau - eLABA) tvarka.

Daugiau informacijos čia.


Reikalavimai į institutą pristatomiems magistro baigiamiesiems darbams
  • Pateikiami 2 magistro baigiamojo darbo egzemplioriai, įrišti spirale (minkštais viršeliais). Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo).
  • Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
  • Pristatydami darbus, studentai turi turėti ir į darbą neįsegtą titulinį lapą anglų kalba bei patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą .
  • Likus ne mažiau kaip 10 dienų iki gynimo darbą reikia patalpinti į IS Studijos patikrai. Darbų įkėlimo instrukciją rasite čia:     
  • Pateikę darbą į institutą, po kelių dienų pasitikrinkite studijų knygelėje, ar teisingai įvesta tema lietuvių ir anglų k.
  • Recenzija bus atsiųsta į Jūsų pateiktą el. pašto adresą (ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo).

Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus priimami.

Sėkmės!