Doktorantūros studijos


  • Interesų grupės ir lobizmas    
  • Politikos formavimas Europos Sąjungoje 
  • Lyginamoji viešoji politika  
  • ES institucijos ir valdymas

    Stojamųjų egzaminų į vadybos ir administravimo mokslo krypties (03 S) doktorantūrą
    S 170 - Politikos ir administravimo mokslai programa