Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Gerbiami bakalauro studijų studentai,


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimas planuojamas nuo š.m. gruodžio 18 d.

Bakalauro baigiamuosius darbus studentai į Institutą pristato iki š.m. lapkričio 23 d.
 

Reikalavimai į institutą pristatomiems bakalauro baigiamiesiems darbams:

  • Pateikiami 2 bakalauro baigiamojo darbo egzemplioriai, įrišti spirale (minkštais viršeliais). Abu darbo egzemplioriai turi būti pasirašyti paties studento, jo darbo vadovo bei konsultanto (jei studentas jį turėjo). Ant titulinių lapų reikia rašyti Politikos mokslų institutas (katedros nebėra!)
  • Vieno baigiamojo darbo egzemplioriaus galinio viršelio vidinėje pusėje turi būti įklijuotas mažas vokas, į kurį reikia įdėti CD su baigiamojo darbo versija doc bei pdf formatais. Elektroninės darbo versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
  • Pristatydami darbus, studentai turi turėti ir į darbą neįsegtą titulinį lapą anglų kalba bei patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą .
  • Vadovui aprobavus baigiamąjį darbą, studentas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimų pradžios privalo savo baigiamąjį darbą įkelti į IS Studijos sistemą. Darbų įkėlimo instrukciją rasite čia:
  • Bakalauro baigiamojo darbo galinio viršelio vidinėje pusėje taip pat turi būti aiškiai užrašytas studento elektroninio pašto adresas! Recenzija bus atsiųsta į Jūsų pateiktą el. pašto adresą (ne vėliau, kaip dvi dienos iki gynimo).
  • Pateikę darbą į institutą, po kelių dienų pasitikrinkite studijų knygelėje, ar teisingai įvesta tema lietuvių ir anglų k.
  • Institute užregistravus visus darbus, bus sudarytas baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis. Jis bus patalpintas instituto puslapyje. Detalesnės informacijos teirautis referentės.

Reikalavimų neatitinkantys darbai nebus priimami.

Sėkmės!