Studijų programų komitetai


STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI

1. studijų programos Organizacijų vadyba (I pakopa) vadovė doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Nariai:
Gintarė Čaplikaitė, Organizacijų vadybos bakalauro studijų studentė;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Danielius Krupėnas, absolventas;
Kęstutis Liekis, KLQ Ltd vadovas;
Karolina Navickienė, studentė;
doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;
doc. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto docentė;

2. studijų programų Turizmo vadyba ir paveldas (I pakopa), Turizmo sektoriaus valdymas (II pakopa) vadovė doc. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto docentė;
Nariai:
doc. dr. Malvina Arimavičiutė, Vadybos instituto docentė;
Paulius Bernotas, studentas;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Ligita Daukšaitė, UAB "Juani" direktorė, viešbutis "Smilga"
Greta Gruodė, absolventė;
Aistė Kančauskaitė-Jašinskienė, absolventė;
Alina Katunian, Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Turizmo vadyba;
Mikheili Kalmakhelidze, studijų studentas;
Danutė Mažeikaitė, Turizmo rinkodaros asociacija;
Ramutė Narkūnienė, Mykolo Romerio universiteto doktorantė, Utenos kolegijos docentė;
Kamilė Salickaite, studentė;
Marija Strylienė, absolventė;
doc. dr. Arvydas Survila, Vadybos instituto docentas;
prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius;

3. studijų programų Viešoji politika ir vadyba (I pakopa), Viešoji politika ir Europos Sąjungos studijos (II pakopa) ir papildomųjų politikos mokslų krypties studijų vadovas doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas;
Nariai:
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius;
lekt. Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius;
Jonas Butas, studentas;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
dr. Sigita Kavaliūnaitė, NATO Energetinio saugumo centro ekspertė;
Lukas Marčiulionis, studentas;
prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto partnerystės profesorius;
Irmantas Pečiūra, absolventas;
Rūta Pranevičiūtė, studentė;
Ieva Savickytė, studentė;
Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė;

4. studijų programos Lyderystė ir pokyčių vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos Ugdomasis vadovavimas, vadybos krypties papildomų studijų vadovas prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto profesorius;
Nariai:
doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Virginijus Guoga, absolventas;
doc. dr. Jonas Jagminas, Vadybos instituto docentas;
Kastytis. Kmitas, TEO LT;
Jurgita Šiaudinytė, studentė;
doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;

5. studijų programos Nepaprastųjų situacijų valdymas (II pakopa) vadovas Rimantas Raudeliūnas, Vadybos instituto lektorius;
Nariai:
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentė;
Audronė Kaladžinskienė, absolventė;
Rimantas Raudeliūnas, Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto lektorius.
prof. dr. Vainius Smalskys, Politikos ir vadybos fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius;
prof. dr. Darius Štitilis, Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų instituto profesorius;
Erika Janč, studentė;
Juris Targonskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstovas direktoriaus pavaduotojas (socialinių partnerių atstovas);

6. studijų programos Sporto industrijų vadyba (II pakopa) vadovė prof. dr. Vilma Čingienė, Vadybos instituto profesorė.
Nariai:
Mindaugas Gobikas, sporto veiklos vystymo konsultantas, ekspertas;
doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos instituto docentė;
Justinas Kinderis, studentas;
doc. dr. Rūta Lazauskaitė, Verslo teisės katedros docentė;
prof. dr. Rimantas Minkevičius, Sveikatos ir sporto centro direktorius;
Arminas Vareika, absolventas;
Agnė Vanagienė, Lietuvos sporto federacijų sąjungos generalinė sekretorė;
Vilma Venclovaitienė, VšĮ Vilniaus miesto futbolo draugijos „Žalgiris“ direktorė;

7. studijų programos Strateginis organizacijų valdymas (II pakopa) ir šios programos specializacijos Projektų vadyba vadovas prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius;
Nariai:
Malvina Arimavičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Eugenijus Bulovas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;
dr. Žygimantas Grakauskas, Vilniaus Universiteto, Ekonomikos fakulteto, Vadybos katedros lektorius;
Ramūnas Kalvaitis, Vadybos instituto lektorius;
Aistė Plūkaitė, absolventė;
Marija Rimkutė, studentė;
Valdas Simas, CSC Baltic Vyriausiasis vadybininkas;
dr. Linas Šaulinskas, Vadybos instituto lektorius;

8. studijų programos Sveikatos politika ir vadyba (II pakopa), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas ir studijų programos Elektroninė valdžia (II pakopa) specializacijos Elektroninė sveikata vadovė prof. dr. Birutė Pitrėnaitė-Žilėnienė, Vadybos instituto profesorė;
Nariai:
prof. dr. Marija Čaplinskienė, Politikos mokslų instituto profesorė;
Daiva Čepuraitė, absolventė;
doc. dr. Aldona Gaižauskienė, Politikos mokslų instituto docentė;
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, VŠĮ „Santariškių klinikos“
Rita Urbanavičė, studentė;

9. studijų programos Viešasis administravimas (I pakopa) vadovas doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Nariai:
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Deimantė Budriūnaitė, absolventė;
Jurgita Domeikienė, LR Vyriausybės Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorė;
prof. dr. Arvydas Guogis, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Ramunė Kvetkauskaitė, studentė;
prof. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Brigita Saveikaitė, studentė;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;

10. studijų programos Energetikos politika ir vadyba (II pakopa), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Energetikos politika ir vadyba vadovas doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Nariai:
Gintaras Adžgauskas, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos
komiteto direktorius; doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
dokt. Lina Sveklaitė, absolventė;
prof. habil. dr. Jurgis Vilemas, Akademikas;

11. studijų programų Švietimo politika ir vadyba (II pakopa), Viešasis administravimas (II pakopa), gretutinės viešojo administravimo krypties studijų programos ir papildomųjų viešojo administravimo krypties studijų vadovas prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Nariai:
prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, absolventė;
Vesta Liutkevičiūtė, studentė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Alvydas Raipa, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, absolventė;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas;

12. studijų programų Tarptautinė politika ir ekonomika (II pakopa) ir Tarptautinė politika ir diplomatija (II pakopa) vadovas Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius (laikinasis koordinatorius);
Nariai:
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius;
prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto profesorius;
doc. dr. Audronė Janužytė, Politikos mokslų instituto docentė;
Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė;
dr. Antanas Valionis, ambasadorius;
Virginijus Vilkelis, gynybos atašė;
Irmantas Pečiūra, absolventas;
Justina Bubžiūtė, absolventė;
Viktorija Černiauskaitė, studentė;
Simas Bertašius, studentas;
Ramūnas Kanapeckas, studentas.

13. studijų programų Teritorijų planavimas ir aplinkos valdymas (II pakopa), Aplinkos apsaugos politika ir administravimas (II pakopa), Aplinkos valdymas (II pakopa), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Aplinkosaugos administravimas vadovas prof. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Nariai:
Džiugas Anuškevičius, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento vyr. specialistas;
Agnė Barasaitė, absolventė;
Kasparas Valentas Blotnys, absolventas;
Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius;
dr. Ieva Misiūnė, Viešojo administravimo instituto lektorė;
prof. dr. Paulo Pereira, Viešojo administravimo instituto profesorius, Aplinkos valdymo laboratorijos vadovas;

14. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Žmogiškųjų išteklių vadyba vadovas prof. dr. Vladimiras Gražulis, Vadybos instituto profesorius;
Nariai:
lekt. MRU dokt. Janina Čižikienė, Vadybos instituto lektorė;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, LSTC Darbo rinkos tyrimų
instituto direktorius;
doc. dr. Jonas Jagminas, Vadybos instituto docentas;
lekt. dr. Rolandas Kripaitis, Vadybos instituto lektorius;
MRU dokt. Ilona Kojelytė, Vilniaus kolegijos lektorė.

15. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Savivaldos institucijų administravimas vadovas prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Nariai:
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė ir Viešojo administravimo magistrantūros studijų absolventė;
Vesta Liutkevičiūtė, absolventė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Alvydas Raipa, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, absolventė;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas;

16. studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Nevyriausybinių organizacijų bei vietos bendruomenių politika ir vadyba vadovas prof. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Nariai:
Ramunė Kvietkauskaitė, studentė;
doc. dr. Justinas Sadauskas, Edukologijos ir socialinio darbo instituto docentas;
doc. dr. Andrius Stasiukynas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Vaidas Šimanskas, Visorių bendruomenės pirmininkas;
prof. dr. Vytautas Šlapkauskas, Viešojo saugumo fakulteto Teisės katedros profesorius;