Studijų programų komitetai


MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI1. Studijų programos Viešoji politika ir vadyba (I pakopa):

Vadovas – prof. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų instituto profesorius;
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius;
lekt. Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius;
Jonas Butas, Viešosios politikos ir vadybos bakalauro studijų studentas;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
dr. Sigita Kavaliūnaitė, NATO Energetinio saugumo centro ekspertė;
doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas;
Lukas Marčiulionis, Viešosios politikos ir vadybos bakalauro studijų studentas;
prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto profesorius;
Irmantas Pečiūra, absolventas;
Rūta Pranevičiūtė, Viešosios politikos ir vadybos bakalauro studijų studentė;
Ieva Savickytė, Viešosios politikos ir vadybos bakalauro studijų studentė;
Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė;

2. Studijų programų Viešasis administravimas (I pakopa), Švietimo politika ir vadyba (II pakopa) ir studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Švietimo įstaigų administravimas (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31):

Vadovė − doc. dr. Jolanta Urbanovič, Viešojo administravimo instituto docentė;
Deimantė Budriūnaitė, absolventė;
doc. dr. Dangis Gudelis, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Arvydas Guogis, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Skirmantas Gricius, Viešojo administravimo bakalauro studijų studentas;
doc. dr. Saulius Nefas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Agnė Razgūnaitė, Viešojo administravimo bakalauro studijų studentė;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Jurgita Staneikaitė, Centrinės projektų valdymo agentūros Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertė;

3. Studijų programos Organizacijų vadyba (I pakopa):

Vadovė – doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Gintarė Čaplikaitė, Organizacijų vadybos bakalauro studijų studentė;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Danielius Krupėnas, absolventas;
Kęstutis Liekis, KLQ Ltd vadovas;
Karolina Navickienė, Organizacijų vadybos bakalauro studijų studentė;
doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;
doc. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto docentė;

4. Studijų programų Turizmo vadyba ir paveldas (I pakopa), Turizmo sektoriaus valdymas (II pakopa) ir studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Tarptautinio turizmo administravimas (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31):

Vadovė – doc. dr. Brigita Žuromskaitė, Vadybos instituto docentė;
doc. dr. Malvina Arimavičiutė, Vadybos instituto docentė;
Greta Autukevičiūtė, absolventė;
Paulius Bernotas, Turizmo vadybos ir paveldo bakalauro studijų studentas;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Ligita Daukšaitė, Turizmo sektoriaus valdymo magistrantūros studijų studentė;
dr. Rima Jakytė, Vadybos instituto lektorė;
Aistė Kančiauskaitė-Jašinskienė, Turizmo sektoriaus valdymo magistrantūros studijų studentė;
Alina Katunian, Vilniaus kolegija, Verslo vadybos fakultetas, Turizmo vadyba;
Danutė Mateikaitė, Turizmo rinkodaros asociacija;
Kamilė Salickaite, Turizmo vadybos ir paveldo bakalauro studijų studentė;
Marija Strylienė, Turizmo sektoriaus valdymo magistrantūros studijų studentė;
doc. dr. Arvydas Survila, Vadybos instituto docentas;
prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius;

5. Studijų programos Sveikatos politika ir vadyba (II pakopa) ir studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Sveikatos apsaugos įstaigų administravimas:

Vadovė – dr. Aldona Jociutė, Politikos mokslų instituto lektorė;
prof. dr. Marija Čaplinskienė, Politikos mokslų instituto profesorė;
Daiva Čepuraitė, absolventė;
doc. dr. Aldona Gaižauskienė, Politikos mokslų instituto docentė;
prof. dr. Danguolė Jankauskienė, VŠĮ „Santariškių klinikos“
Rita Urbanavičė, Sveikatos politikos ir vadybos magistrantūros studijų studentė;

6. Studijų programos Viešoji politika (II pakopa, programa baigiama vykdyti iki 2016-08-31) ir jos specializacijos Migracijos politika ir vadyba (specializacija baigiama vykdyti iki 2016-08-31), studijų programos Viešoji politika ir Europos Sąjungos studijos (II pakopa) ir jos specializacijos Naujosios kaimynystės politika (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31):

Vadovas – doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mokslų instituto docentas;
Deimantė Daulytė, absolventė;
doc. dr. Audronė Janužytė, Politikos mokslų instituto docentė;
dr. Natalija Kazlauskienė (Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovė);
prof. habil. dr. Vygandas Kazimieras Paulikas, Politikos mokslų instituto profesorius;

7. Studijų programų Teritorijų planavimas ir aplinkos valdymas (II pakopa) ir Darnios aplinkos politika ir vadyba (II pakopa, programa baigiama vykdyti iki 2016-08-31), studijų programos Aplinkos apsaugos politika ir administravimas (II pakopa) ir jos specializacijų Gamtos išteklių valdymas (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31), Žemės tvarkymo politika (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31), studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Aplinkosaugos administravimas:

Vadovas − doc. dr. Pranas Mierauskas, Viešojo administravimo instituto docentas;
Džiugas Anuškevičius, Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio ir saugomų teritorijų departamento vyr. specialistas;
Darius Baronas, Teritorijų planavimo ir aplinkos valdymo studijų studentas;
Agnė Barasaitė, Aplinkos apsaugos politikos ir administravimo magistrantūros studijų studentė;
Kasparas Valentas Blotnys, absolventas;
Edmundas Greimas, Lietuvos gamtos fondo direktorius;
dr. Ieva Misiūnė, Viešojo administravimo instituto docentė;
dr. Julija Naujėkaitė, Viešojo administravimo instituto docentė;
prof. dr. Paulo Pereira, Viešojo administravimo instituto profesorius;

8. Studijų programos Programų ir projektų vadyba (II pakopa):

Vadovas – prof. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto profesorius;
prof. dr. Dalė Dzemydienė, Socialinių technologijų fakulteto Skaitmeninių technologijų instituto profesorė;
German Girštautas, Programų ir projektų vadybos magistrantūros studijų studentas;
doc. dr. Gediminas Kazėnas, Politikos mokslų instituto docentas;
Žydrė Lembutytė, Programų ir projektų vadybos magistrantūros studijų studentė;
prof. dr. Kostas Žymantas Svetikas, Vadybos instituto docentas;
dr. Giedrė Šulijienė, Aplinkos apsaugos projektų valdymo agentūra prie Aplinkos ministerijos;

9. Studijų programos Nepaprastųjų situacijų valdymas (II pakopa)

Vadovas – doc. dr. Arvydas Survila, Vadybos instituto docentas;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
Lina Juonytė-Leonovičienė, Nepaprastųjų situacijų valdymo magistrantūros studijų studentė
Audronė Kaladžinskienė, absolventė;
prof. dr. Birutė Mikulskienė, Vadybos instituto profesorė;
Laura Naidunaitė, Nepaprastųjų situacijų valdymo magistrantūros studijų studentė;
Rimas Ožalinskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM atstovas;
Rimantas Raudeliūnas, Vadybos instituto lektorius;

10. Studijų programos Lyderystė ir pokyčių vadyba (II pakopa) ir jos specializacijos Ugdomasis vadovavimas:

Vadovas – prof. dr. Tadas Sudnickas, Vadybos instituto direktorius, profesorius;
doc. dr. Birutė Aleksandravičiūtė, Vadybos instituto docentė;
Virginijus Guoga, absolventas;
doc. dr. Jonas Jagminas, Vadybos instituto docentas;
Kastytis. Kmitas, TEO LT;
Jurgita Šiaudinytė, Lyderystės ir pokyčių vadybos magistrantūros studijų studentė;
doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;

11. Studijų programos Strateginis organizacijų valdymas (II pakopa) ir jos specializacijos Programų ir projektų valdymas (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31):

Vadovas – doc. dr. Andrius Valickas, Vadybos instituto docentas;
Eugenijus Bulovas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys;
Sandra Beišytė, absolventė;
dr. Žygimantas Grakauskas, Vilniaus Universiteto, Ekonomikos fakulteto, Vadybos katedros lektorius;
Aurimas Paulius Girčys, Vadybos instituto lektorius;
Ramūnas Kalvaitis, Vadybos instituto lektorius;
Aistė Plūkaitė, absolventė;
Valdas Simas, CSC Baltic Vyriausiasis vadybininkas;
dr. Linas Šaulinskas, Vadybos instituto lektorius;

12. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) ir jos specializacijos Viešasis valdymas (jei ši ketinama vykdyti programos specializacija bus patvirtinta Senato nutarimu), Veiklos auditas (specializacija baigiama vykdyti iki 2016-08-31), Viešojo sektoriaus strateginis valdymas (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31), gretutinės viešojo administravimo krypties studijų programos ir papildomųjų viešojo administravimo krypties studijų:

Vadovas – prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius, docentas;
prof. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto profesorius;
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė ir Viešojo administravimo magistrantūros studijų absolventė;
Vesta Liutkevičiūtė Viešojo administravimo magistrantūros studijų studentė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Alvydas Raipa, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, Viešojo administravimo magistrantūros studijų studentė;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas;

13. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Žmogiškųjų išteklių vadyba:

Vadovas – prof. dr. Vladimiras Gražulis, Vadybos instituto profesorius;
doc. dr. Rūta Dačiulytė, Vadybos instituto docentė;
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, LSTC Darbo rinkos tyrimų instituto direktorius;
doc. dr. Jonas Jagminas, Vadybos instituto docentas;
lekt. dr. Rolandas Kripaitis, Vadybos instituto lektorius;
dokt. Elžbieta Markuckienė, absolventė;

14. Studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijos Savivaldos institucijų administravimas:

Vadovas – doc. dr. Algirdas Astrauskas, Viešojo administravimo instituto docentas;
doc. dr. Mantas Bileišis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Eglė Karlonaitė, Valstybės tarnybos departamento Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė ir Viešojo administravimo magistrantūros studijų absolventė;
Vesta Liutkevičiūtė, Viešojo administravimo magistrantūros studijų studentė;
doc. dr. Aleksandras Patapas, Viešojo administravimo instituto docentas;
prof. dr. Alvydas Raipa, Viešojo administravimo instituto profesorius;
Svajūnė Ungurytė – Ragauskienė, Viešojo administravimo magistrantūros studijų studentė;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto direktorius;
doc. dr. Žilvinas Židonis, Viešojo administravimo instituto docentas;
Paulius Skardžius, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius;

15. Studijų programos Energetikos politika ir vadyba (II pakopa, programa baigiama vykdyti iki 2016-08-31) ir studijų programos Viešasis administravimas (II pakopa) specializacijų Energetikos politika ir vadyba (specializacija baigiama vykdyti iki 2015-08-31), Energetikos politika ir vadyba:

Vadovė – dr. Ieva Misiūnė, prodekanas, Viešojo administravimo instituto lektorė;
Gintaras Adžgauskas, Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius;
doc. dr. Vytautas Dumbliauskas, Politikos mikslų instituto docentas;
lekt. Diana Korsakaitė, Viešojo administravimo instituto lektorė;
prof. dr. Vainius Smalskys, Viešojo administravimo instituto profesorius;
dokt. Lina Sveklaitė, absolventė;
prof. habil. dr. Jurgis Vilemas, Akademikas;

16. Studijų programų Tarptautinė politika ir ekonomika (II pakopa) ir Tarptautinė politika ir diplomatija (II pakopa):

Vadovas – Benas Brunalas, Politikos mokslų instituto lektorius;
prof. dr. Andrius Bielskis, Politikos mokslų instituto profesorius;
doc. dr. Raimundas Dužinskas, Politikos mokslų instituto docentas;
doc. dr. Audronė Janužytė, Politikos mokslų instituto docentė;
Aistė Kazlauskaitė, Tarptautinės politikos ir diplomatijos magistrantūros studijų studentė;
dr. Sigita Kavaliūnaitė, NATO Energetinio saugumo centro ekspertė;
prof. dr. Egidijus Motieka, Politikos mokslų instituto profesorius;
Gytis Pranevičius, Tarptautinės politikos ir diplomatijos magistrantūros studijų studentas;
Greta Monika Tučkutė, Geopolitinių studijų centro vadovė;
Rima Urbonaitė, Politikos mokslų instituto lektorė;
dr. Antanas Valionis, ambasadorius;
Viktorija Zaleckytė, Tarptautinės politikos ir diplomatijos magistrantūros studijų studentė;