Alumni

ALUMNI KLUBAS

Diplomo gavimas – tai naujo gyvenimo kelio pradžia, tačiau kartais ir praeitis gali būti naudinga.

Džiaugiamės galėdami Jums pranešti, kad šiais metais (2014 m.) Politikos ir vadybos fakultetas steigia Alumni klubą!

Tikslas labai konkretus – norime Jus visus paskatinti ir toliau palaikyti tarpusavio ryšius bei pakviesti bendradarbiauti su Universitetu ir ateityje.

Kurkime tai, kas mus džiugins ir po daug metų, padarykime tai, kas padės ateities kartoms.

Jei nori prisidėti prie Alumni klubo kūrimo ir tapti jo nariu, kviečiame susisiekti el. paštu linas.karpauskas@gmail.com arba apsilankyti ir parašyti žinutę Politikos irvadybos fakulteto Alumni Facebook paskyroje.

MRU POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETO ALUMNI KLUBAS

Vizija - darnios Universiteto bendruomenės puoselėjimas ir tobulėjimu paremta partnerystė visą gyvenimą.

Misija - vienyti Universiteto kartas, puoselėjant bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.

Vertybės:

  • Pagalba
  • Partnerystė
  • Savanorystė

Alumni veiklos kryptys:

  • Alumni bendruomenės vystymas
  • Aktyvus dalyvavimas Universiteto veikloje
  • Parama Studentui ir Universitetui.

 
Absolventų veiklos

Sveikiname Strateginio organizacijų valdymo studijų programos absolventę (2013 m.) Aušrą Žubikaitę, pelniusią geriausio straipsnio apdovanojimą "Mokslinės minties šventėje 2013" už publikaciją "Darbuotojų motyvacija ikikriziniu, kriziniu ir pokriziniu laikotarpiu smulkaus ir vidutinio dydžio įmonėse", parengtą magistrinio darbo tyrimo pagrindu (mokslinė vadovė - Politikos ir vadybos fakulteto Vadybos instituto docentė dr. Agota Giedrė Raišienė).


Dėl neatsiimtų diplomų

Neatsiimtus diplomus absolventai gali atsiimti Karjeros centre  C-II-201 arba C-II-214 kab. (IIa.) (Ateities g. 20). Būtina turėti asmens dokumentą.

Karjeros centras

Vedėjas: Saulius Bugailiškis
Kab.: IV-201
Tel.: (8 5) 271 4581
El. p.: priemim@mruni.eu

Vyresnioji vadybininkė: Agneta Lisauskienė
Kab.: C-II-214
Tel.: (8 5) 271 4603
El. p.: agneta@mruni.eu