Vertimas ir redagavimas

Vertimas ir redagavimas

  Studijų programos kryptisVertimas
  Valstybinis kodas612U60002
  Suteikiama kvalifikacijaHumanitarinių mokslų bakalauras (Vertimo krypties)
  Studijų trukmė Nuolatinės studijos  - 4 m.
  Studijų kalba
  Lietuvių

  Vertimas - mūsų civilizacijos išlikimo garantas globaliame pasaulyje

  Vertimas yra viena seniausių žmonijos civilizacijos veiklų, tačiau vertėjų kaip mediatorių tarp tautų ir kultūrų poreikis šiandien yra išaugęs kaip niekad. Vertėjai-redaktoriai yra reikalingi leidykloms, jų stinga rengiant enciklopedijas, originalius ir verstinius mokslo ir mokslo populiarinamuosius leidinius užsienio naujienų ir verslo skyriams, vertimų biurams, privačioms ir valstybinėms institucijoms. Anglų kalba yra procedūrinė ES institucijų kalba, tapusi jungiamąja ES šalių kalba (bridge language).

  Programos tikslas. Programa yra skirta rengti kvalifikuotus vertėjus – redaktorius, turinčius bendrąjį filologijos išsilavinimą ir išsamių žinių apie studijuojamų kalbų šalių kultūrą, vertimo ir redagavimo teorinius principus ir gebančius versti ir redaguoti humanitarinės srities (grožinius, publicistinius, filosofijos, bendrojo ir pažintinio pobūdžio) bei socialinės srities (viešojo administravimo, ekonomikos, teisės, ES dokumentų) tekstus.

  Programos išskirtinumas ir ugdomos kompetencijos. Vertimo ir redagavimo studijų programa yra taikomojo pobūdžio, siejanti labai artimas sritis – vertimą raštu ir redagavimą. Didelis dėmesys skiriamas praktikoms (Vertimo, Redagavimo, Kvalifikacinė vertimo ir redagavimo ). Tikime, kad praktikos padės pasitikrinti ir įsivertinti savo žinias ir gebėjimus ir ugdyti jūsų verslumą bei iniciatyvumą. Vertėjo-redaktoriaus darbas yra kūrybinis procesas, reikalaujantis pasaulio literatūros ir kultūros pažinimo, kūrybinių ir analitinių gebėjimų. Neatsitiktinai programoje akcentuojamas kūrybiškumas, kurį ugdysite per kūrybinio rašymo pratybas. Studentai savo vertimo gebėjimus išbando dalyvaudami kasmetiniame vertimo konkurse SOART, žr. http://literaturosklubas.mruni.eu/?page_id=144. Kaip jaunieji mokslininkai studentai dalyvauja studentų mokslinėje konferencijoje FLOWS.

  Studijuojamos kalbos ir jų lygiai. Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1- B2). Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1- B2). Greta anglų filologijos studijų siūlomos alternatyviai pasirenkamų penkių kalbų (norvegų, ispanų, italų, prancūzų, vokiečių, korėjiečių) studijos suteiks galimybę praplėsti savo kalbinį repertuarą. Pasirinktos antrosios užsienio kalbos studijos pradedamos nuo pradinio lygio (A1). Atlikus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų praktinės žinios ir gebėjimai.

  Pagal Erasmus+ mainų programą studentai gali 1-2 semestrus studijuoti užsienio šalių universitetuose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse.

  Tolimesnių studijų ir įsidarbinimo galimybės. Programos absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistro) studijas. Geros kelių kalbų žinios jums atvers galimybes stoti į Universiteto vykdomas jungtines magistrantūros programas. Taip pat, įgiję diplomą, studentai turi galimybę dalyvauti konkurse dėl stažuotės Europos Komisijoje.

  Baigę studijas absolventai galės dirbti leidybos srityje, valstybinėse ir nevalstybinėse humanitarinio profilio organizacijose, kultūros įstaigose, laikraščių ir žurnalų redakcijose, naujienų agentūrose, internetiniuose laikraščiuose ir vertėjų biuruose, tarptautinėse organizacijose ir verslo įmonėse, bendradarbiaujančiose su užsienio partneriais, Lietuvos ir ES institucijose. Absolventai galės siekti karjeros ir kitose srityse, reikalaujančiose filologinių žinių ir kitų kultūrų pažinimo.

  KODĖL VERTA RINKTIS ŠIĄ STUDIJŲ PROGRAMĄ?

  Norėčiau pasidalyti savo įspūdžiais, nes nepabijojau dalyvauti Erasmus mainų programoje buvau išvykusi rudens semestrui studijuoti į Adgerio universitetą Norvegijoje. Kiekvieną kartą, kai prisimenu tuos kelis mėnesius, mano veide nušvinta šypsena – tikrai visiems rekomuoju pasinaudoti šia galimybe ir išvykti pasimokyti svetur. Aš įgijau neįkainojamos patirties, susipažinau su daugeliu skirtinų žmonių; tai praplėtė mano akiratį. Galiu drąsiai teigti, kad išmokau teigiamai vertinti kiekvieną žmogų, kuris yra kitos tautybės ir kurio pasaulėžiūra skiriasi nuo manosios. Taip pat pamačiau šalį, apie kurią mokausi, susipažinau su jos kultūra, tradicijomis ir kraštovaizdžiu. Be to, kadangi planuoju studijas tęsti Norvegijoje, ši programa buvo puiki proga pažvelgti iš arčiau į kitokį studijų modelį. Supratau, kad iš tiesų užsienio valstybėse, ypač Skandinavijoje, labiau pripažįtamas individualus mokymasis, o darbo išties nemažai reikia įdėti, norint pasiekti gerų rezultatų. Esu be galo laimnga, kad buvau išvykusi, ir skatinu visus nebijoti ir rizikuoti, nes tai išeis tik į gera. (studentė Viktorija Ramanauskaitė)  Vertimo ir redagavimo studijos man patrauklios tuo, kad daug laiko skiriama ne tik teorijai, bet ir praktiniams užsiėmimams. Dalį seminarų veda kviestiniai vertėjai iš Europos Sąjungos institucijų ir vertimo biurų. Jie noriai dalijasi sukaupta savo darbo patirtimi, turimomis žiniomis. Dar vienas patrauklus šių studijų dalykas – galimybė studijuoti papildomą užsienio kalbą, o norėdami patobulinti užsienio kalbos žinias studentai gal išvykti studijuoti pagal mainų programą. Aš pasirinkau ispanų kalbą, nes ją išmokti svajojau nuo mokyklos laikų. Pasinaudojusi galimybe vieną semestrą studijuoti Kordobos universitete Ispanijoje, patobulinau ispanų kalbos žinias bei artimiau pažinau šią nuostabią šalį ir jos kultūrą. (absolventė Ieva Kačinskytė-Vright)
  Kai manęs paklausia ar nesigailiu išvažiavus pusei metų iš Lietuvos į Prancūziją Erasmus studijoms, atsakau kad tai buvo vienas iš geriausių sprendimų mano gyvenime. Retai gyvenime pasitaiko tokia nuostabi proga iš tiesų pažinti jos kultūrą, pasimėgauti kvapą gniaužiančia gamta, nuostabiais architektūros paminklais. Erasmus+ programos dėka gavau visa tai ir dar daugiau: susipažinau su motyvuotais ir gabiais žmonėmis iš įvarių pasaulio žemynų, patobulinau antrąją užsienio kalbą. Žinios įgytos prancūziškame universitete yra labai vertingos. Semestras praleistas Prancūzijoje suteikė labai daug įspūdžių, kuriuos vargiai kada pamiršiu. (absolventė Kornelija Bukantaitė) 
  KĄ TEIGIA SOCIALINIAI PARTNERIAI?


  Alma Littera

  Vis dar pasitaiko manančių, kad vertėjo darbas labai lengvas, bet kas, bent šiek tiek mokantis užsienio kalbą, gali versti tekstus, specialių mokslų tam nereikia. Dažnai tokie vertimai būna kreivi šleivi, sunkiai suvokiami, net klaidinantys. Tiek vertėjas, tiek vertimą redaguojantysis privalo gerai išmanyti ne tik abiejų kalbų (originalo kalbos ir vertimo kalbos) gramatikos subtilybes, taisykles, bet ir gerai žinoti tematiką, kultūrinį, istorinį ir pan. kontekstą. Vertėjas privalo ne tik kuo tiksliau perteikti kiekvieno originalo žodžio reikšmę ir prasmę, bet ir pasiekti, kad skaitomas tekstas būtų taip pat lengvai suprantamas kaip ir originalo tekstas. Taip pat klaidinga nuomonė, kad vertimas – kaip tikslusis mokslas, kiekvienas verčiamas žodis privalo tiksliai atitikti išverstojo teksto žodžius. Vertimas – kūrybinis procesas, stengiantis perteikti tokią pačią prasmę kita kalba, pasakyti tą patį kitaip. Vertėjas – tarpininkas tarp svetimos ir savos kultūros.
  Vertimo ir redagavimo studijos universitete yra tik pirmas žingsnis profesionalumo link. Vertėjai ir redaktoriai mokosi visą gyvenimą.


  Programos vadovėdoc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė (el. p. vvaiciun@mruni.eu) .

  Programos dėstytojai. Programoje dirba patyrę užsienio kalbų dėstytojai. Jiems talkina dėstytojai atvykę iš kitų užsienio universitetų. Studentų vertimo ir redagavimo kompetencijas padeda ugdyti vertėjai profesionalai: Agnė Kazlauskaitė (Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vertėja), Egidijus Zaikauskas (EK Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vyr. terminologas), Ramunė Dini (EK dirbanti vertėja ), Natalija Točickienė (ES Teisingumo teismo teisininkė-lingvistė), leidyklos „Alma Littera“ vertėjai-redaktoriai, vertėja Aušra Karsokienė. vertimų biuro „Linearis Translations“ vertėjai. Pasirašytos socialinės partnerystės sutartys su vertimo įmonėmis HESI GROUP ir LISNORA sudaro studentams galimybes atlikti praktiką profesionalų komandose.  STUDIJŲ DALYKAIPRIĖMIMO SĄLYGOS

  KARJEROS GALIMYBĖS


   


  Studijų programos vadybininkė

  V-505 kab. (Ateities g. 20)

  Tel. nr. (8 5) 2714 617

  El.p.: liana@mruni.eu


  Studijų programos kuratoriai: