Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba  
  Studijų programos kryptis - Filologija
  Valstybinis kodas - 612T90004
  Suteikiama kvalifikacija
  Humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis (Filologijos krypties)
  Studijų trukmė:
  nuolatinės studijos (dienomis) - 3,5 m.,
  Semestro studijų kaina (2017 m.):
  nuolatinės studijos - 900 Eur
  Dalykai konkursiniam balui
  Lietuvių kalba ir literatūra (Egzaminas), koeficientas 0,4 .
  Istorija (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .
  Užsienio kalba (
  Anglų k.) (Egzaminas), koeficientas 0,2 .
  Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (bet toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) (Egzaminas arba metinis pažymys), koeficientas 0,2 .


   Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programos aprašas: nuolatinės 


   Kodėl ši studijų programa?

   Tai vienintelė bakalauro studijų programa, kurią studijuodami studentai šalia bendrojo filologijos išsilavinimo įgyja aukšto lygio dalykinės (verslo, teisės, viešojo administravimo) užsienio kalbos ir komunikacijos gebėjimus, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai. Programos studentai ne tik išmoksta bendrauti dviem užsienio kalbomis, bet ir aktyviai dalyvauti dalykinėje verslo įmonių ir valstybinių įstaigų komunikacijoje su užsienio partneriais.

   Ši programa suteikia galimybę studijuoti tarptautinėje aplinkoje. Nuo 2015 m. programą gali rinktis ir užsienio šalių studentai. Šiuo metu kartu su lietuviais studentais studijuoja studentai iš Izraelio, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Kinijos, Japonijos, Turkijos ir Norvegijos. Mūsų dėstytojų kolektyvas taip pat tarptautinis ir įvairialypis. Kartu su lietuviais dėstytojais dirba dėstytojai iš JAV, Prancūzijos ir Korėjos. Skaityti paskaitų programos studentams atvyksta ir vizituojantys dėstytojai iš užsienio universitetų bei specialistai iš Europos Sąjungos institucijų.


   Kokias kalbas studijuoja programos studentai ir nuo kurio kalbos lygio pradedamos studijos?

   Šalia anglų kalbos programos studentai renkasi vieną iš keturių užsienio kalbų – prancūzų, vokiečių, norvegų arba korėjiečių kalbą. Prancūzų, vokiečių ir norvegų kalbos atveria duris į Vakarų ir Šiaurės Europos šalių visuomenes ir jų kultūras, o korėjiečių kalba – tai žingsnis link tvirtėjančių ryšių su ekonomiškai klestinčia Azijos šalimi ir globalių įsidarbinimo galimybių.
   Anglų kalbos studijos pradedamos nuo bendrojo lavinimo mokykloje pasiekto anglų kalbos lygio (B1-B2), o antrosios užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių, norvegų arba korėjiečių kalbos) studijos – nuo pradinio lygio. Atlikus specialią vertinimo procedūrą, pripažįstamos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos užsienio kalbų praktinės žinios ir gebėjimai.

   Kokie dalykai sudaro programą ir kokiomis kalbomis jie dėstomi?

   Būsimieji dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos specialistai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus, studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamuosius dalykus. Studijų krypties dalykai dėstomi anglų kalba, o bendrieji universitetiniai dalykai ir laisvai pasirenkamieji dalykai lietuviams studentams – lietuvių kalba, o užsieniečiams studentams – anglų kalba.

   Studijų krypties dalykai sudaro tris pagrindinius studijų blokus:

   1) visuotinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai Šiuolaikinė anglų kalba, Prancūzų/vokiečių/norvegų/korėjiečių kalba, Kalbotyros įvadas, Gretinamoji leksikologija ir leksikografija, Teksto lingvistika ir kt);

   2) dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (Viešojo administravimo anglų kalba ir komunikacija, Verslo anglų kalba ir komunikacija, Teisės anglų kalba ir komunikacija, Dalykinės kalbos teorija, Vertimo pradmenys, Vertimo praktikumas);

   3) literatūros ir kultūros studijos (Literatūros analizės pagrindai, Visuotinė literatūra, JK ir JAV šalityra, Prancūzijos/Vokietijos/Norvegijos/Korėjos šalityra).

   Kokių dar galimybių turi studentai?

   Pagal Erasmus+ mainų programą studentai gali 1-2 semestrus studijuoti užsienio šalių universitetuose ir atlikti praktiką užsienio įmonėse. 2013-2016 metais pagal Erasmus+ mainų programą jau buvo išvykę apie 50 procentų II ir III kursų Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos studentų. Mūsų studentų atsiliepimus apie ERASMUS+ studijas galite paskaityti, spustelėję šią nuorodą http://www.mruni.eu/en/naujienos/detail.php/amazing-opportunities-experiences-for-students-studying-french-/217461/

   Kokių gebėjimų įgauna ir kur gali dirbti programos absolventai?

   Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programos absolventai šalia bendrojo filologijos išsilavinimo įgauna praktinių gebėjimų, būtinų užtikrinti sklandžią įstaigų ir įmonių tarptautinę komunikaciją – bendrauti, vartodami dalykinę (viešojo administravimo, verslo ir teisės) anglų ir prancūzų/vokiečių/norvegų/korėjiečių kalbą, rinkti ir analizuoti informaciją užsienio kalba, rengti oficialius raštus ir laiškus, versti raštu ir žodžiu, dalyvauti dalykiniuose susitikimuose ir pristatyti pateiktis, rengti tarptautinius renginius ir projektus, atstovauti įstaigoms ir įmonėms užsienyje ir kt.

   Programos absolventai gali sėkmingai dirbti ministerijų ir savivaldybių tarptautinių ryšių padaliniuose, ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse kompanijose, žiniasklaidos įmonėse, turizmo agentūrose, kultūros, švietimo ir informacijos centruose, vertimų biuruose, leidyklose. Taigi visose įstaigose ir įmonėse, kurioms reikalingi užsienio kalbų specialistai, gebantys užmegzti ir puoselėti dialogą tarp įvairių kultūrų atstovų.

   Kokius egzaminus reikia būti išlaikius, stojant į prorgamą, ir kaip apskaičiuojamas konkursinis balas?

   Atsakymus į šiuos klausimus rasite, spustelėję šią nuorodą:

   http://www.mruni.eu/lt/busimiems_studentams/bakalauro_studijos/Stojantiems_I/

   Ką pasakoja mūsų studentai?

   Nina Nyløkken (2 kurso studentė iš Norvegijos)
   I have always had a special interest for languages and that is the main reason why I ended up choosing the study programme English for Specific Purposes and the Second Foreign Language. By taking this programme, I am not only deepening my knowledge of the English language but I also get the opportunity to learn German as my second foreign language. For me this was an appealing factor since it will give me competence in two languages. In addition, I selected Lithuanian for my elective study, so I really get the chance to broaden my knowledge of different languages.
   I chose to study in Lithuania since I always wanted to study abroad and Lithuania is a country I already had visited and liked. The capital Vilnius is a very beautiful city and I feel that the people here are welcoming. I also feel at home at the university. Here I have met many other interesting students from different countries and I have been very lucky with my professors, which are all helpful and motivating.

   Robertas Padroštis (absolventas): Pasirinkau Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programą, nes visada labai mėgau anglų kalbą, o prancūzų kalba atrodė kaip neįprastas ir patrauklus iššūkis. Stodamas įsivaizdavau, kad studijų metu tiesiog įgausiu naujų kalbos žinių, tačiau programos turinys daug įvairesnis. Studentai mokosi ne tik kalbų, bet ir daug sužino apie pačių šalių istoriją ir kultūrą. Per verslo ir teisės kalbos pratybas ne tik išmokstame šimtus prieš tai nežinotų terminų, bet ir vartojame juos imituodami realias šioms sritims būdingas situacijas. Universitetas dažnai suteikia galimybių išbandyti naujas žinias praktiškai. Praėjusiais metais dalyvavau SOART vertėjų konkurse, kur su kitais studentais vertėme jaunų Londono poetų eiles. Vieną studijų semestrą praleidau Prancūzijoje, kur patobulinau savo prancūzų kalbos žinias ir susipažinau su realiu jos vartojimu bei kasdieniais gyventojų įpročiais.Tokios patirtys universitete sistemingai lavina profesinius sugebėjimus ir padeda visapusiškai tobulėti.

   Kristina Bagdonaitė (absolventė): Aš manau, jog kalbos, tai komunikacijos įrankis, kuris atveria galimybes dirbti užsienio šalyse ir geriau suprasti kitas kultūras. Pasirinkau Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programą, nes žinojau, jog įgysiu ne tik išsilavinimą, bet taip pat praktinių žinių, kurios pravers ir kasdieniame gyvenime. Ši studijų programa suteikė man galimybę praleisti vieną studijų pusmetį La Rošelės Universitete, Prancūzijoje. Besimokydama užsienyje patobulinau tiek anglų, tiek prancūzų kalbos žinias, įgijau vertingos patirties ir susipažinau su nuostabiais žmonėmis. Galiausiai, turėjau galimybę panaudoti savo žinias praktiškai, atlikdama privalomąją praktiką Kartachenos Universitete, Ispanijoje, kur dirbau kaip anglų kalbos dėstytojo asistentė. Galiu drąsiai teigti, jog gavau viską, ko norėjau, ir dar daugiau.

   Dovilė Guigaitė (absolventė): Besimokydama mokykloje žinojau, kad savo ateitį noriu sieti su kalbomis, todėl Mykolo Romerio universiteto tinklalapyje pamačius Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos programą, neliko jokių abejonių dėl savo apsisprendimo. Sužavėjo galimybė įvaldyti dvi užsienio kalbas ir vėliau jas pritaikyti dalykinėje aplinkoje užtikrinant sklandžią tarpkultūrinę komunikaciją. Prancūzų kalbos mokymasis nuo pagrindų įtraukė it magnetas. Šiandien galiu pasidžiaugti galimybe laisvai kalbėti ir skaityti prancūzų kalba. Norėčiau pasidžiaugti mūsų dėstytojais, atsidavusiais savo srities specialistais, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti studentų tobulėjimu bei pasiekimais. Kaip filologė siekdama dar labiau įtvirtinti teorines žinias praktikoje, džiaugiausi galėdama pasinaudoti mums siūlomomis galimybėmis dalyvauti studijų mainų programoje ERASMUS, tad išvykau mokytis į Prancūziją. Vėliau atlikau praktiką Užsienio reikalų ministerijoje Užsienio lietuvių departamente, kurioje turėjau puikią galimybę pritaikyti Universitete įgytas kompetencijas ir iš arčiau prisiliesti prie darbo valstybinėje institucijoje. Visa ši neįkainojama patirtis tapo puikiu atsparos tašku darbinantis. Jei reiktų rinktis dar kartą – nė akimirksnio nedvejodama vėl ir vėl rinkčiausi Dalykinės anglų ir prancūzų kalbos studijų programą!


   Mūsų renginiai

   Programos gyvenimas neapsiriboja vien paskaitomis ir seminarais. Studentai ir dėstytojai nuolat organizuoja teminius renginius. Literatūros klubas kviečia rašytojus, vertėjus ir leidėjus pasakoti apie savo darbą, kūrybą ir diskutuoti įvairiomis temomis. Kalėdinė vakaronė jau yra tapusi kasmetine tradicija su linksmais studentų pasirodymais ir dėstytojų parengtomis nominacijomis. Studentų mokslinė konferencija FLOWS ir poezijos vertimo konkursas SOART pasitinka mus kiekvieną pavasarį.

   Viešoje erdvėje

   • Doc. dr. Lora Tamošiūnienė „SOAR(T) – iššūkis jauniesiems vertėjams“. Internetinis dienraštis Bernardinai.lt (2015-07-07): http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-07-07-soar-t-issukis-jauniesiems-vertejams/132763
   • MRU language students on learning French in La Rochelle. Internetinis dienraštis Delfi by the Lithuania Tribune (en.delfi.lt) (2015 06 17) http://en.delfi.lt/lithuania/culture/mru-language-students-on-learning-french-in-la-rochelle.d?id=68270920
   • Prof. dr. Jolita Šliogerienė, doc. dr. Sigita Rackevičienė, doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė "Ar gali filologai konkuruoti šiuolaikinėje darbo rinkoje?" Interneto dienrašis Bernardinai.lt (2014-02-25): http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-02-25-ar-gali-filologai-konkuriuoti-siuolaikineje-darbo-rinkoje/114488
   Studijų programos vadovė

   doc. dr. Liudmila Mockienė, el. p. liudmila@mruni.eu

   Studijų programos vadybininkė

   V-505 kab. (Ateities g. 20)

   Tel. nr. (8 5) 2714 617

   El.p.: liana@mruni.eu


   Studijų programos kuratoriai:

   • I kursas – lekt. Alvyda Liuolienė, el. p. alvyda@mruni.eu
   • II kursas – (rudens semestrą) prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, el. p. n.burksaitiene@mruni.eu; (pavasario semestrą) doc. dr. Liudmila Mockienė, el. p. liudmila@mruni.eu
   • III kursas – (rudens semestrą) doc. dr. Jelena Suchanova, el. p. jelena.s@mruni.eu; (pavasario semestrą) lekt. Alvyda Liuolienė, el. p. alvyda@mruni.eu