Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai numatomi 2018 m. sausio 4 d. (data gali būti tikslinama).
 • Į Institutą (V-505 kab.) bakalauro baigiamieji darbai (galutinis variantas) pristatomi ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 11 d. 12 val.: įrišti du egzemplioriai su parašais.
 • Vadovams tarpinį variantą privaloma pateikti iki š. m. lapkričio 17 d.: vieną atspausdintą egzempliorių (įrišti nereikia) ir el. versiją.

Atmintinė*:

 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių: LT EN. Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
 • Baigiamojo darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojami 2 vokai vadovo atsiliepimui ir recenzijai.
 • Vadovui aprobavus paregtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė), o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas „pdf“ formatu. Baigiamųjų darbų patikrai talpinimo vadovas.
 • Komitetas skiria recenzentą, kuris taip pat pažymimas informacinėje sistemoje „Studijos“. Ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas į informacinę sistemą „Studijos“ įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
 • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
 • Likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios Studijų programų komitetai sudaro baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraščius, kuriuos tvirtina dekanas ir numato gynimo tvarką bei vietą.
 • Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
 • Baigiamieji darbai ginami viešame baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdyje.
 • Gynimo metu gali būti naudojama garso ar vaizdo įrašymo aparatūra. Šie įrašai gali būti naudojami nagrinėjant apeliacijas.
 • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą pateikia raštu.
 • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas komisijos narių.

* Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2017/2018 s. m.:
pateikiama likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2017/2018 s. m.:
informacija bus pateikta vėliau.