Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks:
filologijos krypties – š. m. gegužės 26 d. , 9.00 val. I-406 auditorijoje

 • Į Institutą (V-505 kab.) bakalauro baigiamieji darbai pristatomi ne vėliau kaip iki š.m. gegužės 15 d.
 • Jie pateikiami įrišti, tvarkingi ir pasirašyti vadovo.
 • Vadovams pilnai sutvarkyti ir suredaguoti baigiamieji darbai pristatomi iki š.m. gegužės 8 d.

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2016/2017 s. m.:

 Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2016/2017 s. m.:


Filologijos kryptis:

Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros docentė.
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Jolita Šliogerienė, Humanitarinių mokslų instituto direktorė (dekanė).
Nariai:
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktoriaus (dekano) pavaduotoja (prodekanė);
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
Rūta Sirvydė, Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros lektorė;
doc. dr. Jelena Suchanova, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Vertimo kryptis:

Pirmininkė – doc. dr. Roma Kriaučiūnienė, Vilniaus universiteto Užsienio kalbų instituto direktorė.
Pirmininko pavaduotoja – dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto direktoriaus (dekano) pavaduotoja (prodekanė).
Nariai:
prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
Zita Staigienė, UAB „Šviesa“ leidinių rengimo skyriaus vadovė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė. • Bakalauro baigiamieji darbai institute bus saugomi elektroninėje laikmenoje. Prašome kompaktinius diskus (CD) su įrašytais bakalauro darbais word ir pdf formate ne priklijuoti darbo gale, o tiesiog pridėti /atnešti (vokelyje ar dėžutėje). Ant kompaktinio disko specialiu rašikliu reikėtų užrašyti savo bei vadovo vardą ir pavardę, darbo pavadinimą ir gynimo metus. Elektroninės versijos negali skirtis nuo atspausdintųjų.
 • Recenzento tituliniame lape rašyti nereikia. Jis bus paskirtas, kada pristatysite darbą į institutą.
 • Studentai su baigiamuoju darbu į institutą privalo pristatyti patvirtinimą apie atlikto darbo savarankiškumą: LT EN
 • Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
 • Studentas ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo pradžios savo baigiamąjį darbą įkelia į Universiteto informacinę sistemą „Studijos“ (Studijų knygelė). Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas .pdf formatu. Baigiamųjų darbai patikrai talpinimo vadovas.
 • Neatitinkantys šių reikalavimų darbai nebus registruojami ir perduodami recenzentų vertinimams bei gynimo komisijos nariams. Bakalauro darbams, kurie atitiks keliamus reikalavimus, Humanitarinių mokslų instituto direktorius skirs recenzentus.
 • Recenzijas studentai gaus į savo el. pašto adresą, kurį nurodė baigiamojo darbo pabaigoje, ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo.
 • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
 • Tikslūs gynimo grafikai su pavardėmis ir datomis paskelbiami likus 10 dienų iki gynimų pradžio.