Bakalauro studijų baigiamieji darbai (BSBD)


Bakalauro baigiamųjų darbų gynimo tvarkaraštis 2017/2018 s. m.:

Humanitarinių mokslų instituto bakalauro baigiamųjų darbų gynimas vyks 2018 m. sausio 4 d. nuo 10.00 val.:
Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sudėtys 2017/2018 s. m.
(Rektoriaus 2017-12-27 įsakymas Nr. 1I-119):

Filologijos kryptis (Dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos studijų programa):
Pirmininkė – doc. dr. Jurga Cibulskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros docentė.
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Nijolė Burkšaitienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė.
Nariai:
prof. dr. Violeta Janulevičienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė;
Eglė Selevičienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
Rūta Sirvydė, Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros lektorė;
doc. dr. Jelena Suchanova, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
prof. dr. Jolita Šliogerienė, Humanitarinių mokslų instituto profesorė.

Vertimo kryptis (Vertimo ir redagavimo studijų programa):
Pirmininkė – prof. dr. Ligija Kaminskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros profesorė.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė, l. e. Humanitarinių mokslų instituto direktorės (dekanės) pareigas.
Nariai:
Giedrė Liutkevičiūtė, UAB „Ars libri“ vertimų biuro direktorė;
Viktorija Mažeikienė, Humanitarinių mokslų instituto lektorė;
doc. dr. Sigita Rackevičienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Lora Tamošiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė;
doc. dr. Vilhelmina Vaičiūnienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Filosofijos kryptis (Filosofijos studijų programa):
Pirmininkas – dr. Dalius Viliūnas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vedėjas.
Pirmininko pavaduotoja – doc. dr. Liudmila Mockienė, Humanitarinių mokslų instituto docentė, l. e. Humanitarinių mokslų instituto direktorės (dekanės) pareigas.
Nariai:
doc. dr. Povilas Aleksandravičius, Humanitarinių mokslų instituto docentas;
dr. Gintaras Kabelka, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotojas;
doc. dr. Rūta Marija Vabalaitė, Humanitarinių mokslų instituto docentė.

Baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinių komisijų sekretorė Liana Dalia Petronytė, Humanitarinių mokslų instituto vyresnioji vadybininkė.


Atmintinė*:
 • Kartu su baigiamuoju darbu studentas pateikia nustatytos formos deklaraciją, kurioje patvirtina, kad vertinimui pateiktas baigiamasis darbas yra atliktas savarankiškai, be plagijavimo ir laikantis akademinio rašymo taisyklių: LT EN. Abiejų egzempliorių paskutiniuose puslapiuose darbo autentiškumą privalote patvirtinti savo parašu, taip pat įrašyti datą, kada baigtas darbas bei savo el. pašto adresą (kontaktus pageidautina spausdinti kompiuteriu, kad būtų aiškiai įskaitomi).
 • Baigiamojo darbo viršelio vidinėje pusėje įklijuojami 2 vokai vadovo atsiliepimui ir recenzijai.
 • Vadovui aprobavus paregtą baigiamąjį darbą, studentas jį ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki gynimo privalo įkelti į Universiteto IS „Studijos“ (Studijų knygelė), o vadovas sistemoje pažymėti savo sutikimą, kad darbas būtų ginamas. Galutinis darbo variantas į Studijų knygelę įkeliamas „pdf“ formatu. Baigiamųjų darbų patikrai talpinimo vadovas.
 • Komitetas skiria recenzentą, kuris taip pat pažymimas informacinėje sistemoje „Studijos“. Ne vėliau kaip 2 dienos iki gynimo recenzentas į informacinę sistemą „Studijos“ įkelia recenziją, kurioje teigiamai arba neigiamai įvertina darbą.
 • Prieš gynimus būtina pasitikrinti, ar visa informacija studijų knygelėje įvesta teisingai.
 • Likus dviem savaitėms iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios Studijų programų komitetai sudaro baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdžių tvarkaraščius, kuriuos tvirtina dekanas ir numato gynimo tvarką bei vietą.
 • Ginami tik formaliąją antiplagiato patikrą praėję baigiamieji darbai. Jeigu ginti pateiktame darbe formaliosios patikros arba gynimo metu konstatuojamas plagiatas, jį pateikęs studentas gali būti šalinamas iš Universiteto.
 • Baigiamieji darbai ginami viešame baigiamųjų darbų gynimo kvalifikacinės komisijos posėdyje.
 • Gynimo metu gali būti naudojama garso ar vaizdo įrašymo aparatūra. Šie įrašai gali būti naudojami nagrinėjant apeliacijas.
 • Jeigu vadovas negali dalyvauti gynimo posėdyje, jis atsiliepimą pateikia raštu.
 • Jeigu posėdyje nedalyvauja recenzentas, jo recenziją perskaito vienas komisijos narių.
* Parengta pagal Mykolo Romerio universiteto studijų rezultatų vertinimo tvarką.