Verslo sistemų kūrimas ir valdymas

Komiteto vadovas, kontaktai:

  • Prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos instituto  profesorė, bakalauro studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas vadovė,  el.p. ligitagaspareniene@mruni.eu


Komiteto nariai: dėstytojai, socialiniai partneriai, studentai: