Tarptautinis verslas ir muitinės logistika

Komiteto vadovas, kontaktai:

  • Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius, magistro studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika vadovas,  el. p. alfonsas.laurinavicius@gmail.com 
    tel. (8-5) 2714 731

Komiteto nariai: dėstytojai, socialiniai partneriai, studentai:

  • Doc. dr. Alvydas Jablonskis, Ekonomikos instituto docentas, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas el. p. al.jablonskis@gmail.com
  • Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė, el. p.zkarazijiene@mruni.eu
  • Dalia Karlaitė, Ekonomikos krypties doktorantė el. p. daliakarlaite@mruni.eu
  • Indrė Meškelevičiūtė, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentė (161639), el. p. inmeskeleviciute@stud.mruni.eu
  • Jonas Garba, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentas (161943), el. p.: jogarba@stud.mruni.eu
  • Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas, el. p. jonas.miskinis@lrmuitine.lt
  • Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto, Studentų skyriaus vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė) el. p.fi@mruni.eu tel.: (8-5) 2714 701