Finansų valdymas

Komiteto vadovas, kontaktai:

  • Doc. dr. Liucija Birškytė, Finansų instituto docentė, magistrantūros studijų programos Finansų valdymas vadovė. el.p. lbirskyte@mruni.eu , tel. (8-5) 2714 651

  
Komiteto nariai: dėstytojai, socialiniai partneriai, studentai: