Studijų programų komitetai

MYKOLO ROMERIO UNIVERITETO EKONOMIKOS IR VERSLO FAKULTETO STUDIJŲ PROGRAMŲ KOMITETAI



1.Studijų programos Finansų ekonomika pirmosios pakopos, gretutinės ekonomikos krypties studijų programos ir papildomųjų ekonomikos krypties studijų programų komitetas:
Vadovas - doc. dr. Jusif Seiranov, Ekonomikos instituto docentas.
Nariai: prof. dr. Gediminas Černiauskas, Ekonomikos instituto profesorius;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos instituto docentas;
Dr. Audrius Linartas, Audito ir apskaitos tarnybos direktorius;
Milda Marksaitė, alumnus (absolventė);
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

2. Studijų programos Finansų industrija pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė - prof. dr. Asta Vasiliauskaitė, Finansų instituto profesorė.
Nariai: prof. dr. Daiva Jurevičienė, Finansų instituto profesorė;
Doc. dr. Liucija Birškytė, Finansų instituto docentė;
Doc. dr. Rimantas Juozas Vaicenavičius, Finansų instituto docentas;
Dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius;
Prof. dr. Aleksandra Lezgovko, VšĮ Draudimo ir rizikos valdymo instituto (DRVI) prezidentė, Finansų instituto partnerystės profesorė;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).


3. Studijų programos Informatika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė - dr. Joana Katina, Finansų instituto lektorė.
Nariai: doc. dr. Gintarė Giriūnienė – Finansų instituto direktorė, Finansų instituto docentė;
Olga Navickienė – Finansų instituto lektorė;
Marius Kalinauskas – Finansų instituto lektorius;
Igor Katin - socialinis partneris, UAB "Getweb" IT projektų vadovas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

4. Studijų programos Inovacijų ekonomika pirmosios pakopos komitetas:
Vadovė - prof. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai: prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos instituto profesorė;
Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos instituto docentė;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos instituto lektorius;
Virgilijus Dirma, Verslo atstovas UAB “Vilpra” Alytaus regiono direktorius;
Greta Eidukonytė, Ekonomikos studijų programos ištęstinių studijų studentė;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

5. Studijų programos Išmaniųjų technologijų verslo vadyba pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas: doc. dr. Marius Lanskoronskis, Finansų instituto docentas.
Nariai: doc. dr. Ramutė Naujikienė, Komunikacijos instituto docentė;
doc. dr. Gintarė Žemaitaitienė, Komunikacijos instituto docentė;
Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Finansų instituto lektorius;
Tomas Martūnas, UAB „APP CAMP“ generalinis direktorius;
dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius;
Kamilė Šilikaitė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143299);
Goda Rekštytė, Išmaniųjų technologijų verslo vadybos studijų programos studentė (143439);
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

6. Studijų programos Tarptautinė apskaita ir auditas pirmosios pakopos komitetas:
Vadovas - doc. dr. Lukas Giriūnas, Finansų instituto docentas.
Nariai: prof. dr. Gintaras Černius, Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanas, Finansų instituto profesorius;
Prof. dr.Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė;
Gediminas Valantiejus, Finansų instituto lektorius, Teisės mokslų krypties doktorantas;
Evelina Jankevičiūtė, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (143026);
Teresa Bartoševič, Tarptautinės apskaitos ir audito studijų programos studentė (144322);
Rimas Butkevičius, UAB „Tezaurus auditas” direktorius;
Agnė Vaitkevičiūtė, alumnus (absolventė);
Ligita Brukštuvienė, alumnus (absolventė);
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

7. Studijų programos Tarptautinis verslas ir muitinės logistika pirmosios pakopos studijų programos komitetas:
Vadovas - prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius.
Nariai: prof. dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Dalia Karlaitė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Indrė Meškelevičiūtė, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentė (161639);
Jonas Garba, Tarptautinio verslo ir muitinės logistikos studijų programos studentas (161943);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

8. Studijų programos Verslo sistemų kūrimas ir valdymas pirmosios pakopos, gretutinės verslo krypties studijų programos ir papildomųjų verslo krypties studijų programų komitetas:
Vadovė - prof. dr. Ligita Gasparėnienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai: Doc. dr. Rita Remeikienė, Ekonomikos instituto docentė;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Alius Sadeckas, Ekonomikos mokslų krypties doktorantas;
Aistė Ablačinskaitė, Verslo sistemų kūrimo ir valdymo studijų programos studentė (142881);
prof. F. Schneider, Linco Johannes Kepler (Austrija) universiteto profesorius;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

9. Studijų programos Elektroninio verslo vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas - dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius.
Nariai: prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Prof. dr. Darius Štitilis, Finansų instituto profesorius;
Evaldas Remeikis, UAB "RE 1" vadovas;
Kostas Noreika, Paysera LT generalinis direktorius;
Laima Jucaitienė, Elektroninio verslo vadybos studijų programos studentė (161106);
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).


10. Studijų programos Finansų valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė - doc. dr. Liucija Birškytė, Finansų instituto docentė.
Nariai: Doc. dr. Artūras Balkevičius, Finansų instituto docentas;
Asta Vasiliauskaitė, Finansų instituto profesorė;
Vilma Vildžiūnaitė, Finansų instituto lektorė;
Tatjana Karpova, Finansų valdymo studijų programos studentė (152730);
Robertas Vaitkus, Finansų valdymo studijų programos studentas (160398);
Evaldas Lapienis, alumnus (absolventas);
Aušra Plačiakienė, alumnus (absolventė);
Rimas Butkevičius, įmonės „Tezaurus auditas” savininkas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

11. Studijų programos Finansų rinkos antrosios pakopos ir jos specializacijos Finansų analitika komitetas:
Vadovė - doc. dr. Jekaterina Kartašova, Finansų instituto docentė:
Nariai: prof. dr. Irena Mačerinskienė, Ekonomikos instituto direktorė, Ekonomikos instituto profesorė;
Doc. dr. Marius Lanskoronskis, Finansų instituto docentas;
Dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius;
Dr. Andrius Balčiūnas, Ekonomikos instituto lektorius, Ekonomikos mokslų krypties doktorantas;
Rasa Aleknavičiūtė, Ekonomikos mokslų krypties doktorantė;
Julė Jankauskaitė, alumnus (absolventė);
Algirdas Petrauskas, alumnus (absolventas);
Laura Paliukėnaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (160764);
Urtė Normantaitė, Finansų rinkų studijų programos studentė (142017);
Inga Miliauskienė, Lietuvos rizikos kapitalo fondų asociacijos direktorė;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).
 
12. Studijų programos Tarptautinė prekyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovė - prof. dr. Rima Žitkienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai: dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
Doc. dr. Eglė Malinauskienė, Ekonomikos instituto docentė;
Prof. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos instituto profesorė;
Prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
Ugnė Blusytė, alumnus (absolventė);
Jonas Miškinis, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

13. Studijų programos Kibernetinio saugumo valdymas antrosios pakopos komitetas:
Vadovas: prof. dr. Darius Štitilis, Finansų instituto profesorius.
Nariai:
prof. dr. Irmantas Rotomskis, Ekonomikos ir verslo fakulteto prodekanas, Ekonomikos instituto profesorius;
doc. dr. Tadas Limba, Finansų instituto docentas;
dr. Marius Laurinaitis, Finansų instituto lektorius;
Martynas Damkus, Finansų instituto lektorius;
dr. Ernestas Lipnickas, UAB „Adwisery“ direktorius;
Živilė Kindurytė, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentė (161117);
Pavel Čaplinski, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos studentas (161119);
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

14. Studijų programos Logistikos vadyba antrosios pakopos komitetas:
Vadovas – dr. Mangirdas Morkūnas, Ekonomikos instituto lektorius (laikinasis koordinatorius):
Dr. Alvydas Jablonskis, Tarptautinio verslo ekspertų konfederacijos prezidentas, Ekonomikos instituto partnerystės docentas;
Prof. dr. Alfonsas Laurinavičius, Ekonomikos instituto profesorius;
Doc dr. Jogaila Mačerinskas, Ekonomikos instituto docentas;
Algimantas Samoška, A. Samoškos IĮ savininkas, vadovas;
Greta Vegytė, Logistikos vadybos studijų programos studentė (153197);
Tautvydas Mackus, Logistikos vadybos studijų programos studentas (152815);
mjr. Virginijus Kleponis, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono štabo viršininkas;  
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

15. Studijų programos Veiklos auditas antrosios pakopos komitetas:
Vadovė - doc. dr. Dalia Daujotaitė, Finansų instituto docentė.
Nariai: Prof. habil. dr. Ona Gražina Rakauskienė, Gyvenimo kokybės laboratorijos vadovė, Ekonomikos instituto profesorė;
Prof. dr. Birutė Mikulskienė, Vadybos instituto profesorė;
Dovilė Mingėlaitė, Finansų instituto lektorė;
Asta Tumaitytė, Veiklos audito studijų programos studentė (153193);
Žaneta Eriksonienė, Veiklos audito studijų programos studentė (153231);
Dormantas Blažaitis, alumnus (absolventas), Įmonės Nord Baltic Solutions direktorius;
Inga Tarakavičiūtė, alumnus (absolventė), Valstybės kontrolės Audito plėtros departamento direktoriaus pavaduotoja;
Saulius Lapšinskas, Lietuvos auditorių rūmų prezidentas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

16. Studijų programos Verslo sistemų ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė - prof. dr. Eglė Kazlauskienė, Ekonomikos instituto profesorė.
Nariai: prof. dr. Daiva Jurevičienė, Finansų instituto profesorė;
Doc. dr. Askoldas Podviezko, Ekonomikos instituto docentas;
Doc. dr. Žaneta Karazijienė, Ekonomikos instituto docentė;
Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė, Ekonomikos instituto profesorė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Lilita Olechnovič, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160402);
Agnietė Kisielytė, Verslo sistemų ekonomikos studijų programos studentė (160903);
Gintarė Subačiūtė, alumnus (absolventė);
Doc. dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

17. Studijų programos Viešojo sektoriaus ekonomika antrosios pakopos komitetas:
Vadovė - doc. dr. Kristina Kalašinskaitė, Ekonomikos instituto docentė.
Nariai: dr. Vytautas Azbainis, Ekonomikos instituto lektorius;
Prof. dr. Gediminas Černiauskas, Ekonomikos instituto profesorius;
Dr. Nikolajus Markevičius, Ekonomikos instituto docentas;
Doc. dr. Deimantė Teresienė, Lietuvos banko Aktyvų strateginės alokacijos skyriaus vyresnioji analitikė;
Dr. Artūras Simanavičius, VŠĮ „Emprekis“ vadovas;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

18. Jungtinės studijų programos Informatika ir skaitmeninis turinys (I pakopa)
Vadovas – doc. dr. Tadas Limba, Finansų instituto docentas;
Nariai: prof. dr. Eeljin Chae, Dongseo universitetas (P. Korėja);
Gintarė Gulevičiūtė, Komunikacijos instituto lektorė;
Marius Kalinauskas, Finansų instituto lektorius;
Inesa Kurklietytė, Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus direktorė;
Ignas Lunys, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
Augustinas Strigas, Informatikos ir skaitmeninio turinio bakalauro nuolatinių studijų II kurso studentas; Gediminas Tarasevičius, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos direktorius;
Giedrė Kaušienė, Ekonomikos ir verslo fakulteto vyresnioji vadybininkė (studijų programos komiteto vadybininkė).

19. Jungtinės studijų programos Socialinių technologijų valdymas (II pakopa)
Vadovė – Olga Navickienė, Finansų instituto lektorė (laikinoji koordinatorė);
Komiteto nariai: doc. dr. Irena Alperytė;
prof. Carla Pinto Cardoso, Fernando Pessoa universitetas;
Rokas Grincevičius, doktorantas; lekt. Gintarė Gulevičiūtė;
dr. Edgaras Leichteris, Žinių ekonomikos forumo direktorius;
lekt. Giedrius Romeika;
dr. Robertas Šertvytis, UAB „Aiva Sistema“ direktorius; vadybininkė – Giedrė Kaušienė, Ekonomikos instituto vadybininkė.